zamowienia_publ_zaj

Przetarg na budowę JRG NR 2 PSP Płock

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ogłosiła przetarg na dokończenie budowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na działce nr2874/1 i 2874/2 przy ulicy Popłacińskiej w Płocku, wraz z wiatą wolno-stojącą garażową i z infrastrukturą towarzyszącą oraz oddanie jej do użytku. Więcej informacji znajduje się tutaj 

koperta

Druki do sprawozdania z wyposażenia strażaków OSP

Wydział Kwatermistrzowski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o przesłanie danych niezbędnych do sporządzenia analizy wyposażenia strażaków OSP w wybrane przedmioty środków ochrony indywidualnej i odzieży specjalnej, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dane należy sporządzić według załączonych wzorów i przesłać na adres Komendy Miejskiej PSP w Płocku faxem nr 24-366-78-37 lub drogą elektroniczną email wisniewska.ilona@o2.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17marca 2015 r.

Wzory dokumentów:

dokument 1

dokument 2

DSC_9550_m

Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Płocku

W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość zdania i przejęcia obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Dotychczasowy Komendant st. bryg. Krzysztof Frączkowski pełnić będzie obowiązki Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Nowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Płocku został bryg. Grzegorz Padzik.

 

 

Autor zdjęć Sebastian Zieliński
program regionalny logo

Podsumowanie projektu unijnego

W dniu 30 października 2014 w Auli Urzędu Miasta Płocka odbyła się konferencja zorganizowana przez KW PSP w Warszawie. W ramach konferencji został podsumowany projekt unijny „Wsparcie Systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom”. Na placu przed Ratuszem zostały zaprezentowane samochody pożarnicze i sprzęt , który w ramach projektu zakupiła KW PSP w Warszawie dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego.

Fotografie wykonał Albert Lejman.

program regionalny logo

Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie realizuje projekt pn.:

„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom.”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Całkowita wartość projektu: 9 901 354,00 PLN.

Wydatki kwalifikowalne: 7 531 000,00 PLN.

Dofinansowanie z EFRR: 3 824 722,00 PLN. (50,79%)

Budżet państwa: 3 706 278,00 PLN.

W ramach projektu zostaną zakupione:

1. Samochód specjalny z drabiną mechaniczną,

2. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem proszkowym oraz pompą o wydajności minimum 4m3/min zamontowaną na przyczepie przystosowanej do ciągnięcia przez samochód gaśniczy,

3. Samochód dowodzenia i łączności,

4. Zestaw pompowy wysokiej wydajności (agregat prądotwórczy i pompy zanurzeniowe o napędzie elektrycznym zabudowane na 2 kontenerach, przystosowanych do przewozu przez nośniki kontenerowe),

5. Dwa kontenery specjalistyczne (paliwowy oraz do przewozu środków gaśniczych, neutralizatorów

i zwilżaczy) przystosowane do przewozu przez nośniki kontenerowe,

6. Ciężki samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom” zostało podpisane dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Porozumienie podpisali Pan Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek, Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentujący Województwo Mazowieckie oraz Pan nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP reprezentujący Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie (Beneficjent).

 

zamowienia_publ_zaj

Termomodernizacja JRG NR 1 PSP w Płocku.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ogłosiła przetarg nieograniczony:

Wykonanie termomodernizacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

 

Przedmiot zamówienia stanową roboty budowlane termomodernizacji budynku A i B Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej NR 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Gwardii Ludowej 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. tj.

Budynek A: modernizacja systemu c.o. , ocieplenie stropodachu części socjalno- biurowej styropapą, ocieplenie stropodachu nad garażem styropapą, ocieplenie piwnic przy gruncie, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych wszystko wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Budynek B: modernizacja systemu c.o., ocieplenie stropodachu części parterowej
styropapą, ocieplenie stropodachu części socjalnej styropapą, ocieplenie stropodachu warsztatu styropapą, ocieplenie ścian zewnętrznych budyneku, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien i naświetli, zamurowanie części otworów okiennych, wymiana bramy warsztatu i 3 bram garażowych – wszystko wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi

Więcej o przetargu tutaj 

dsc_7118_m

Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

W dniu 9 maja 2014 przy okazji obchodów Dnia Strażaka odbyło się podpisanie Aktu Erekcyjnego budowy nowej strażnicy – siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej NR 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Po uroczystym podpisaniu i wmurowaniu Aktu Erekcyjnego dalsze obchody Dnia Strażaka odbyły się pod Ratuszem Urzędu Miasta Płocka.

Fotografował Sebastian Zieliński

zamowienia_publ_zaj

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów JRG NR 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Plocku ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów JRG NR 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Więcej dowiesz się tutaj

koperta

Termin przesłania analizy wyposażenia strażaków OSP w wybrane przedmioty środków ochrony indywidualnej i odzieży specjalnej.

Wydział Kwatermistrzowski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o przesłanie danych niezbędnych do sporządzenia analizy wyposażenia strażaków OSP w wybrane przedmioty środków ochrony indywidualnej i odzieży specjalnej, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj 

 

 

ksrg

Początek rozliczania dotacji z Budżetu Państwa dla jednostek włączonych do KSRG

Wydział Kwatermistrzowski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przypomina o obowiązku rozliczenia się dotacji z Budżetu Państwa jednostek włączonych do KSRG.

Więcej informacji tutaj 

 

 

strona do góry