zamowienia_publ_zaj

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów JRG NR 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Plocku ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów JRG NR 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Więcej dowiesz się tutaj

koperta

Termin przesłania analizy wyposażenia strażaków OSP w wybrane przedmioty środków ochrony indywidualnej i odzieży specjalnej.

Wydział Kwatermistrzowski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o przesłanie danych niezbędnych do sporządzenia analizy wyposażenia strażaków OSP w wybrane przedmioty środków ochrony indywidualnej i odzieży specjalnej, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj 

 

 

ksrg

Początek rozliczania dotacji z Budżetu Państwa dla jednostek włączonych do KSRG

Wydział Kwatermistrzowski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przypomina o obowiązku rozliczenia się dotacji z Budżetu Państwa jednostek włączonych do KSRG.

Więcej informacji tutaj 

 

 

zdjecie0167

Ruszyła Budowa JRG NR 2 PSP w Płocku

Pod koniec września 2013 roku przekazano plac budowy wykonawcy  i rozpoczęły się prace ziemne przy budowie strażnicy. Do końca 2013 roku wykonane będą prace za prawie 500.000 zł.

sprawianie pompy wodnej

Kontenerowy Zestaw Pompowy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku otrzymała z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zestaw pompowy

podpisanie umowy

Pospisanie umowy na budowę strażnicy

W dniu 18 września 2013 w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa JRG NR 2 Komendy Miejskiej PSP w Płocku”

BAZA_2013_1

„BAZA 2013“

Konferencja n.t. „Bazy i rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów finalnych – BAZA 2013 r.
sopyikona

Nowe pojazdy SOP

W dniu 30 sierpnia 2013 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zakupiła dwa oznakowane samochody operacyjno-administracyjne. 

skw5ikona

Nowy samochód ciężarowy SKW-5

W dniu 02 lipca 2013 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku nowy pojazd typu SKW-5

 

„NIE dla wypalania traw”

 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów pozostałości roślinnych i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zatrucia, a w konsekwencji potrzeba leczenia. CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCHWYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE. Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach to także zagrożenie dla kierowców. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną kolizji drogowych.W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt, owadów, płazów itp.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.

W 2012 r. miejsca często powtarzających się pożarów traw i nieużytków w Płocku to: rejon Skarpy, Parowy, okolice Parku Podolszyce Północ, tereny Płockiego Parku przemysłowo – Technologicznego, ulice: Graniczna, Zglenickiego, Dobrzyńska, Rybaki, Kutnowska, Tartaczna, Popłacińska, Dobrzyńska, Pocztowa, Harcerska. Natomiast na terenie powiat płockiego to: gm. Dobrzyków ul. Nadwiślańska i Obrońców Dobrzykowa gm. Gabin; Brwilno Dolne, Soczewka, Popłacin i Dzierzązna gm. Nowy Duninów; Mańkowo, Bronowo Zalesie gm. Stara Biała; Koszelówka, Matyldów, Łąck gm. Łąck

Komenda Miejska PSP w Płocku apeluje do wszystkich o rozważne posługiwanie się ogniem otwartym szczególnie w okresie, kiedy jest duży wzrost temperatury powietrza, a nie rozpoczęła się widoczna wegetacja roślin.

strona do góry