Zaproszenie do składania ofert na dostawę pił tarczowych oraz pilarek łańcuchowych wielowarstwowych (ratowniczych).

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu.

 - 3 szt. pił tarczowych z osprzętem, (typu TS 420 lub równoważny)

- 4 szt. pilarek ratowniczych z osprzętem (typu MS 461R lub równoważny)

Piła tarczowa

Oferowany sprzęt powinien powinien być lekki i poręczny o niskim poziomie wibracji, mocy silnika minimum 4,4 KM, wyposażony w tarczę tnącą o średnicy 350 mm do zastosowań uniwersalnych, o głębokości cięcia 125 mm, system filtrów powietrza o długiej żywotności. Piły powinny spełniać wymogi norm EPA II i EU II, odnośnie emisji spalin.

Wymagane parametry techniczne około

Moc kW/KM 3,2/4,4

Pojemność skokowa cm³ 66,7

Średnica tarczy tnącej mm 350

Maks. głębokość cięcia mm 125

Ciężar kg (bez paliwa i tarczy tnącej ) 9,6

Poziom mocy akustycznej dB(A) (Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) ) 109

Pilarka ratownicza

Oferowana pilarka ratownicza powinna być lekka i poręczna o niskim poziomie wibracji, mocy silnika minimum 6 KM, wyposażona w specjalny łańcuch z zębami tnącymi wykonanymi z trwałych materiałów o wydłużonym czasie pracy i okresie pomiędzy ostrzeniem, ogranicznik głębokości cięcia i boczny napinacz piły. Musi posiadać możliwość cięcia materiałów o różnej strukturze (drewno blacha itp)

Wymagane parametry techniczne około

Moc kW/KM 4,4/6

Pojemność skokowa cm³ 76,5

Ciężar kg (bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej) 7,2

Poziom mocy akustycznej dB(A) (Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)) 117

Podziałka piły łańcuchowej 3/8 ”

Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² (Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²) 5,8/5,3

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) (Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)) 105

Termin dostawy sprzętu do dnia 10 grudnia 2018 roku, Termin płatności 21 dni

Z ramienia Komendy sprawę prowadzi – Adam Bronka tel. 24-366-78-25

Na oferty oczekujemy do dnia 27 listopada 2018 roku.

W przypadku przekroczenia terminu dostawy o 4 dni Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostawy.

Ofertę można składać na adres KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a lub mailem na adres a.bronka(AT)strazpozarnaplock.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje że oferty złożyły n/w firmy:

 

1. Centrala Elektrotechniczna Waldemar Adamczyk

- wartość oferty brutto 29 766,00 zł

2. PRONAR SP ZO.O.

- wartość oferty brutto 27 161,00 zł

3. Stanisław Lisowski

- wartość oferty brutto 30442,50 zł

4.Euro Las M.I.W. Greszta Sp.J

- wartość oferty brutto 27718,33 zł

5. AD Sp. z o.o.

- wartość oferty brutto 27 516,33 zł

6. Flo-Fabo Artur Żełobowski

- wartość oferty brutto 29040,40 zł

7. Jacek Płonka MT

- wartość oferty brutto 29405,98 zł

8. ARPAPOL SP. Z O.O. O/ Lublin

- wartość oferty brutto 30012 zł

9. STAAF-SERWIS s.c. Anna Osmoła, Mirosław Feleńczak

- wartość oferty brutto 27 961,59 zł

 

Remont węzła cieplnego w JRG NR 1 PSP w Płocku

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na naprawę/modernizacje węzła centralnego (C.O. + C.W.U.) ogrzewania w KM PSP w Płocku. Węzeł cieplny znajduje się w budynku JRG NR 1 PSP w Płocku ul. NSZ 8. Zakres remontu obejmuje:

 1. wykonanie nowego węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją projektową,

 2. „wycięcie” oraz wyniesienie materiałów ze starego węzła cieplnego,

 3. poddanie utylizacji (na koszt wykonawcy) wszystkich materiałów pozostałych z węzła cieplnego poza materiałami ze stali oraz pomp,

 4. wykonanie niezbędnych wszystkich obróbek murarskich oraz malarskich w obrębie węzła cieplnego,

 5. w uzgodnionym wcześniej terminie przepięcie nowego węzła do instalacji grzewczej,

 6. zaprogramowanie automatyki grzewczej,

 7. szkolenie pracowników – trzech osób,

 8. udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na wykonanie w/w usługi.

Wszelkie prace należy zakończyć do 14 grudnia 2018 roku.

Oferty należy składać do dnia 16.11.2018 roku do godziny 12.00.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami):

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Zamawiający celem ułatwienia dokonania kalkulacji załącza obok dokumentacji projektowej i wykonawczej przedmiary robót stanowiący załącznik do SIWZ, który należy jednak uważać tylko i wyłącznie za materiał pomocniczy. Wykonawca musi, przed złożeniem oferty bardzo szczegółowo zapoznać się z dokumentacją, przyszłym placem budowy, przewidzieć cały przebieg robót budowlanych i wycenić wszystko co zostało ujęte w projekcie wykonawczym. Jeżeli wykonawca pominie jakieś roboty, które występowały w tym dokumencie nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Braki takie nie będą także podstawą do odrzucenia oferty.

W przypadku przekroczenia terminu wykonania remontu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy od dnia 20 grudnia 2018 roku.

Dokumentacja Wykonawcza

projekt modernizacji węzła

Przedmiar

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

 

Strona 5

 

Projekt Umowy Projekt umowy węzeł cieplny

Wpłynęła jedna oferta od firmy Clima Hit Sp z o.o. Spółka komandytowa, 09-402 Płock. Ul. Chabrowa 31a za kwotę 91.512zł brutto.

 

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

 

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

 

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

 

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak – Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura – Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

 

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

 

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

 

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

 

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby – tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

 

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem – od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

 

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

 

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

 

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

 

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

 

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

 

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

 

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

 

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

 

Dostawa Samochodu Pomocniczego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na samochód przeznaczony do dowożenia strażaków na wysunięte pola akcji, a także pozwalający dowieźć lekki sprzęt ratownictwa ekologicznego, sorbenty, neutralizatory, paliwa, oleje, odzież specjalną dla uczestników akcji ratowniczych – specjalny oznakowany:

 1. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.

 2. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego pożarniczego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem – dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.

 3. Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia 2018 rok.

 4. Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. Maksymalna moc silnika: min.119 kW z turbo doładowaniem. Pojemność skokowa minimum 1850 cm3.

 5. Dopuszczalna masa całkowita(DMC) pojazdu nie niższa niż 2900 kg i nie wyższa niż 3600 kg. Ładowność pojazdu min 1000 kg

 6. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne – belka świetlna z napisem „ STRAŻ ” montowana na dachu kabiny, lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, przy pomocy diod LED, z przodu pojazdu (na poziomie chłodnicy pojazdu) zamontowane dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze – pulsacyjne wykonane w technologii LED.

 7. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny GM360 (dostarczony przez zamawiającego), antena 1/2λ zamontowana na pojeździe dostarczona przez oferenta.

 8. Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.

 9. Kolorystyka pojazdu: czerwony lub srebrny

 10. Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy.

 11. Typ pojazdu: pickup o układzie napędu 4×4,5 osobowy, czterodrzwiowy, charakterystyka terenowa pojazdu:

  1. kąt rampowy min. 24 stopnie,

  2. kąt natarcia min. 29 stopni,

  3. kąt zejścia min.24 stopnie

  4. kąt przechyłu bocznego min. 48 stopni

  5. kąt wjazdu min 54 stopnie

  6. kąt zjazdu min 60 stopni

 12. Pojazd wyposażony w:

  1. system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system rozdziału siły hamowania (EBD), system wspomagania nagłego hamowania (Brake Assist), system stabilizacji toru jazdy (ESC), system kontroli trakcji (TCS), elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (eLSD), Asystent zjazdu ze wzniesienia – (HDC), system wspomagania ruszania pod górę (HSA),

  2. wspomaganie układu kierowniczego,

  3. poduszki powietrzne min: 2 czołowe poduszki powietrzne (kierowca i pasażer), 2 boczne poduszki powietrzne, 2 poduszki powietrzne kurtynowe,

  4. osłona miski olejowej, osłona skrzyni rozdzielczej, osłona zbiornika paliwa,

  5. teleskopowa kolumna kierownicza,

  6. koło zapasowe,

  7. klimatyzacja,

  8. podnoszone tylne siedzenia

  9. elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, ogrzewana tylna szyba

  10. centralny zamek sterowany z kluczyka

  11. radio z USB

 13. Dostawa pojazdu nie wcześniej niż 3 grudnia i nie później niż 15 grudnia 2018 roku.

 14. Gwarancja na pojazd 60 miesięcy.

 Oferty należy składać do dnia 12.11.2018. na adres KM PSP w Płocku. ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock lub mailem na adres logistyka(AT)strazpozarnaplock.pl

KM PSP w Płocku zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z zakupu pojazdu w przypadku braku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wpłynęła jedna oferta z Budmat Auto Sp z o.o. 09-400 Płock ul. Bielska 67 – zaoferowana cena pojazdu -120.000 zł brutto

 

20181022_151122_hdr

Szkolenie z prowadzenia akcji ratowniczych w autobusach z napędem hybrydowym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w dniach 22 i 23 października 2018 r. zorganizowała szkolenie dotyczące budowy oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej w autobusach z napędem hybrydowym. Współorganizatorem szkolenia była Komunikacja Miejska – Płock, Sp. z o.o., która na swoim placu udostępniła autokar oraz zapewniła instruktora. W trakcie szkolenia strażacy mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę o następujące zagadnienia:

1. Ogólna budowa pojazdu.

2. Umiejscowienie głównych wyłączników prądu oraz akumulatorów 24V.

3. Omówienie komponentów w komorze silnika (silnik, zbiorniki, płyny itp.).

4. Budowa i zasada bezpiecznej obsługi części hybrydowej (baterie, napędy, przewody).

5. Omówienie awaryjnych wyjść w autobusie oraz umiejscowienie gaśnic.

6. Awaryjne otwieranie drzwi.

Szkolenie prowadził Jędrzej Domagała, Młodszy Specjalista ds. Szkoleń Technicznych Solaris Bus & Coach S.A..W szkoleniu uczestniczyło 91 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Płocku, w tym oficerowie uprawnieni do przejmowania kierowania działaniem ratowniczym w naszej komendzie.

 

Opracowanie: bryg. Jacek Starczewski

Zdjęcia: mł. bryg. Artur Czachowski

 

 

9logo_14_na_14_300_pkt

Nowa Kampania Państwowej Straży Pożarnej – Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Więcej materiału tutaj

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środka pianotwórczego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę „syntetycznego, pianotwórczego środka gaśniczego do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej (do gaszenia pożarów klasy A i B według PN-EN 1568) o punkcie krzepnięcia nie wyższym niż -11 stopni C. Ilość zamawianego środka to 5000 litrów w opakowaniach typu „MAUSER” – 1000 l. Środek należy dostarczyć do KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a w dni powszechne od godziny 9.00 do 13.00. Wraz z ofertą prosimy złożyć:

 1. kserokopię „świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. U. z 2007 r Nr 143, poz 1002 z późn. zm.),”

 2. pełne dane katalogowe oferowanego środka w tym minimum:

  1. najniższa temperatura stosowania,

  2. zalecana domieszka do wody gaśniczej – stężenie %,

  3. zalecana domieszka do wody gaśniczej jako środek zwilżający – stężenie %,

  4. szybkość wykraplania piany ciężkiej, przy zastosowaniu wody wodociągowej – „wartość połówkowa” – min.,

  5. czasookres przechowywania,

  6. mieszalność z innymi syntetycznymi środkami pianotwórczymi,

  7. informację czy środek po zamarznięciu i odmarznięciu i wymieszaniu zachowuje swoją charakterystykę,

 3. kartę charakterystyki

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2018.

Termin dostawy do 10 grudnia 2018, termin płatności 21 dni.

W przypadku przekroczenia terminu dostawy o 4 dni Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostawy.

Ofertę można składać na adres KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a lub mailem na adres logistyka(AT)strazpozarnaplock.pl

Na zapytanie odpowiedziały następujące firmy:

Protekta Sp. z o.o.oferując towar w cenie 26 752,50 zł

Sitanc-Polska Sp. z o.o. oferując towar w cenie 24 538,51 zł

CHEMIKA Marek Gajewski oferując towar w cenie 24 600,00 zł

PPUH Supron3 Spółka z o.o. oferując towar w cenie 25 215,00 zł

jrg2_070

Otwarcie nowej siedziby JRG NR 2 PSP w Płocku

4 października 2018 r. dokonano otwarcia nowej siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Płocku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele św. Benedykta. Po mszy strażacy i zaproszeni goście przeszli z kościoła na plac wewnętrzny jednostki gdzie dokonano otwarcia obiektu. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miasta Płocka oraz zaproszeni goście wśród których byli: Mazowiecki Komendant Wojewódzki – st. bryg. Bogdan Łasica, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, przedstawiciel Biskupa Płockiego – ks. Kanonik Roman Bagiński – Kapelan Powiatowy Strażaków, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Kapelan Mazowieckich Strażaków ks. Kanonik st. kpt. Jerzy Sieńkowski, Kapelan Diecezjalny Strażaków ks. Kanonik Andrzej Zakrzewski, Proboszcz Parafii św. Benedykta ks. Kanonik Mariusz Oryl, Władze powiatowe i gminne ZOSP RP i jednostki OSP z terenu Miasta Płocka i Powiatu płockiego, Emeryci Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Przedstawiciele Służb Zdrowia Publicznego, Prezesi i dyrektorzy instytucji współpracujących z Komendą. Strażnicę wybudowało konsorcjum firm WIXBUD i TEKOBUD. Aktu otwarcia strażnicy dokonali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki – st. bryg. Bogdan Łasica, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski, przedstawiciel Biskupa Płockiego – ks. Kanonik Roman Bagiński – Kapelan Powiatowy Strażaków, Komendant Miejski PSP w Płocku – bryg. Grzegorz Padzik.

Opracowanie: st. kpt. Edward Mysera

Zdjęcia: ogn. Sebastian Zieliński

Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych tzw. „szczęk życia”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę narzędzi hydraulicznych pracujących w systemie umożliwiającym wielokrotne obroty narzędzi wokół osi bez potrzeby ich odłączania do węży ciśnieniowych, o temperaturze pracy w zakresie co najmniej -20C do + 50C

  1. Pompa trzy stopniowa, zasilana silnikiem spalinowym czterosuwowym, przystosowana do pracy dwóch narzędzi jednocześnie, umożliwiająca płynną wymianę narzędzi hydraulicznych bez kontaktu operatora sprzętu z pompą. Pompa o masie nie większej niż 30 kg, zbiornikiem na olej roboczy minimum 4000 cm3, bez zwijadeł na węże.
  2. Rozpieracz kolumnowy o sile rozpierania w pełnym skoku tłoka min.160 kN, sile ciągnięcia w pełnym skoku tłoka min. 50 kN, długość narzędzia zsuniętego nie większa niż 650mm oraz skoku tłoka nie mniejsza niż 350 mm. Waga urządzenia nie większa niż 13 kg.
  3. Węże hydrauliczne 2 szt o długości 10m, wadze nie większej niż 5 kg
  4. Nożyce hydrauliczne z ostrzami typu "bawole rogi" o rozwarciu ostrzy min 180 mm, sile cięcia 1400 kN, wadze nie większej niż 16 kg, z podświetleniem operowania ostrzem.
  5. Rozpieracz ramieniowy o maksymalnej sile rozpierania min. 280 kN, sile ściskania min. 55 kN, sile ciągnięcia 45 kN, wadze urządzenia nie większa niż 15 kg, z podświetleniem operowania ramieniami.

Wraz z ofertą cenową prosimy o złożenie "świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. U. z 2007 r Nr 143, poz 1002 z późn. zm.)," pełnych danych katalogowych oferowanego sprzętu w tym wymiarów oraz zdjęć sprzętu.
Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2018.
Termin dostawy 10 grudnia 2018, termin płatności 21 dni.
W przypadku przekroczenia terminu dostawy o 4 dni Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostawy.
Ofertę można składać mailem na adres logistyka(AT)strazpozarnaplock.pl
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje, że wpłynęła jedna oferta firmy Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka Jawna, 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 A w kwocie 81.750 zł

   
List-Ministra-Joachima-Brudzińskiego-do-funkcjonariuszy

List Pana Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy

 

 

strona do góry