Remont bram garażowych w JRG NR 3 PSP Płock ul. Armii Krajowej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do złożenia oferty na remont bram garażowych w JRG NR 3 PSP Płock ul. Armii Krajowej 62

 

Planuje się modernizację czterech bram wjazdowych do garażu. Modernizacja polega na demontażu istniejących nadproży i wylaniu nowych 30cm wyżej. Wrota garażowe zostaną przedłużone odpowiednio także o 30cm. Prace zostały podzielone na etapy celem odpowiedniego zabezpieczenia istniejących konstrukcji i jej sprawnej adaptacji. Kolejność i sposób prac przedstawiono na rysunkach i obejmuje ona:

1. Usunięcie ocieplenia z części elewacji podlegającej modernizacji z odpowiednim zapasem technologicznym.

2. Demontaż kompletnych wrót garażowych wraz z oprzyrządowaniem kolidującym z modernizacją nadproża

3. Wykucie dwóch gniazd nad każdym istniejącym nadprożem do podparcia istniejących wieńców stropu gęstożebrowego.

4. Podparcie każdego nadproża w dwóch miejscach belkami z HEB100 wypartymi systemowymi słupami podporowymi o nośności min 2T każdy (np. Podpory stropowe PEP 20 PERI).

5. Skucie muru nad istniejącymi nadprożami, skucie i odcięcie nadproży NB-1

6. Oklejenie belek stalowych styropianem gr 10mm na szerokości wylewania nowych nadproży

7. Owiercenie słupów do wklejenia prętów zbrojeniowych, wykonanie szalunków nowych nadproży i nowego zbrojenia, iniekcja żywicy celem zakotwienia prętów w słupach

8. Betonowanie nadproży wraz z polem nad nimi aż do wysokości wieńców stropu

9. Demontaż szalunków, podparć i wyciągnięcie belek stalowych z gniazd po

14dniach od betonowania

10. Oczyszczenie gniazd ze styropianu i wypełnienie ich betonem C30/37

11. Naprawa uszkodzonego ocieplenia oraz tynków i farb

12. Montaż przerobionych kompletnych wrót garażowych wraz z oprzyrządowaniem, prace konserwacyjne mechanizmów bram

 Dokumentacja projektowa, pomocniczy kosztorys – przedmiar, projekt umowy, Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się pod tym linkiem

WP_20160316_006

SRChem 361-60

W ramach projektu Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku SRChem 361-60 Iveco Eurocargo 160E32
Jest to średni samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu Iveco Eurocargo. Kabina z ilością miejsc 1+1. Moc pojazdu 320 KM, automatyczna skrzynia biegów. Pojazd wyposażony jest w maszt oświetleniowy z diodami LED. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej ratowników,  pompy do ratownictwa chemicznego z armaturą i osprzętem, narzędzia ratownicze i pomocnicze z osprzętem, sorbenty i neutralizatory, sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łączności, sprzęt wykrywczo-pomiarowy, w tym kamera termowizyjna, sprzęt ratownictwa medycznego.
Ten specjalistyczny pojazd  jest następcą samochodu ratownictwa chemicznego eksploatowanego w naszej Komendzie od roku 1995. Jego wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oparto o wytyczne standaryzacji dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej. 

Wartość pojazdu wraz z wyposażeniem wynosi 1.618.099,22 zł brutto.

 

 

 

 

20160307_103742

Kontener wężowy 362 K6

W ramach projektu „Zwiększenie Skuteczności Prowadzenia Długotrwałych Akcji Ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała kontener wężowy przeznaczony:
- do rozwijania jednej lub dwóch linii wężowych tłocznych W 110 w trakcie przewożenia na nośniku.
- jako magazyn sprzętu i armatury; do wykorzystania z kontenera posadowionego układania i zwijania linii wężowych W110 o długości 4000m.
W kontenerze znajduje się min 200 szt węży W -110-20-ŁA, zwijarka mechaniczna do węży, zwijarka elektryczna do węży oraz myjka do węży.
Kontener stanowi wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2
Wartość kontenera 382800,60 zł brutto.
20160307_104620

Kontener przeciwpowodziowy z zaporami 362 K5

W ramach projektu „Zwiększenie Skuteczności Prowadzenia Długotrwałych Akcji Ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała kontener przeciwpowodziowy z zaporami. Na wyposażeniu kontenera znajduje się min. 450 szt zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą z możliwością łączenia umożliwiających sprawienie 4500 mb zapory, sprzęt do sprawiania zapór, wyposażenie umożliwiające pracę strażaków w wodzie, sprzęt oświetleniowy.
Wartość kontenera wynosi 481375,44 zł brutto

 

 

 

WP_20160316_022

Kontener proszkowy 361-K4

W ramach projektu „Zwiększenie Skuteczności Prowadzenia Długotrwałych Akcji Ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała kontener proszkowy wyposażony w agregat proszkowy PWD 3000.

Kontener proszkowy służy do przewożenia agregatu proszkowego oraz niezbędnego wyposażenia dla jednostek PSP. Wyposażony w agregat proszkowy o pojemności 3000 kg. proszku zasilany 6 szt. butli za azotem .Na wyposażeniu pojazdu znajdują się dwie linie gaśnicze z prądownicami proszkowymi oraz działko proszkowo o wydajności 20/30/40 kg/s. Ubrania żaroodporne w ilości 6 kpl.
Kontener znajduje się na wyposażeniu Jednostki ratowniczo gaśniczej nr 1.
Wartość kontenera 382320,00 zł brutto.

 

 

 

WP_20160316_019

Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy 45kVA

W ramach projektu „Zwiększenie Skuteczności Prowadzenia Długotrwałych Akcji Ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała agregat prądotwórczy przewoźny o mocy 45kVA przeznaczony do zasilania urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w czasie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.
Informacje dot. agregatu: moc ciągła 45 kVA. Napięcie 230 V/ 400V. Prąd znamionowy 65 A.  Waga agregatu wynosi 1410 kg. Waga agregatu z przyczepą wynosi 2275 kg. Agregat napędzany jest silnikiem wysokoprężnym czterocylindrowym typu DEUTZ. Silnik wyposażony jest w regulator  prędkości obrotowej zapewniający stałą prędkość niezbędną do wytworzenia właściwej częstotliwości prądu elektrycznego. Agregat wyposażony jest w wyłącznik główny prądu umiejscowiony w szafie sterowniczej na ramie przyczepki.

 

 

 

WP_20160307_001

Ciężki Samochód Ratowniczo Gaśniczy GCBA 361-26 MAN TGM

W ramach projektu "Usprawnienie Ratownictwa Na Drogach – Etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała
Ciężki Samochód Ratowniczo Gaśniczy. GCBA 361-26   MAN TGM
Jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mana TGM z kabiną o ilości miejsc 1+1+4.
Moc maksymalna pojazdu 250 kW (340 KM).
Pojazd posiada napęd 4x4, zbiornik na wodę o pojemności 6000 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600 l, autopompę dwuzakresową firmy Stolarczyk o wydajności 3650 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar (tzw. niskie ciśnienie) oraz 250/500 dm3 przy ciśnieniu 40 bar.
Pojazd wyposażony jest w 4 zraszacze, masz oświetleniowy z dwoma reflektorami 1000W w wykonaniu LED, wyciągarkę elektryczna oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia o długości 60 m.
Zabudowa pożarnicza wykonana jest z kompozytu, stali nierdzewnej oraz aluminium. Żaluzje- pyłoszczelne i bryzgoszczelne, aluminiowe.
Pojazd zastąpił eksploatowany dotychczas przez JRG Nr 1 16 letni samochód ratowniczo -gaśniczy.
Wartość pojazdu wyniosła 882 900,00 zł brutto.

zamowienia_publ_zaj

Przetarg na budowę JRG NR 2 PSP Płock

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ogłosiła przetarg na dokończenie budowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na działce nr2874/1 i 2874/2 przy ulicy Popłacińskiej w Płocku, wraz z wiatą wolno-stojącą garażową i z infrastrukturą towarzyszącą oraz oddanie jej do użytku. Więcej informacji znajduje się tutaj 

koperta

Druki do sprawozdania z wyposażenia strażaków OSP

Wydział Kwatermistrzowski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o przesłanie danych niezbędnych do sporządzenia analizy wyposażenia strażaków OSP w wybrane przedmioty środków ochrony indywidualnej i odzieży specjalnej, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dane należy sporządzić według załączonych wzorów i przesłać na adres Komendy Miejskiej PSP w Płocku faxem nr 24-366-78-37 lub drogą elektroniczną email wisniewska.ilona@o2.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17marca 2015 r.

Wzory dokumentów:

dokument 1

dokument 2

DSC_9550_m

Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Płocku

W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyła się uroczystość zdania i przejęcia obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Dotychczasowy Komendant st. bryg. Krzysztof Frączkowski pełnić będzie obowiązki Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Nowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Płocku został bryg. Grzegorz Padzik.

 

 

Autor zdjęć Sebastian Zieliński
strona do góry