Archive for Październik, 2018

Dostawa Samochodu Pomocniczego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na samochód przeznaczony do dowożenia strażaków na wysunięte pola akcji, a także pozwalający dowieźć lekki sprzęt ratownictwa ekologicznego, sorbenty, neutralizatory, paliwa, oleje, odzież specjalną dla uczestników akcji ratowniczych – specjalny oznakowany:

 1. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.

 2. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego pożarniczego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem – dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.

 3. Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia 2018 rok.

 4. Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. Maksymalna moc silnika: min.119 kW z turbo doładowaniem. Pojemność skokowa minimum 1850 cm3.

 5. Dopuszczalna masa całkowita(DMC) pojazdu nie niższa niż 2900 kg i nie wyższa niż 3600 kg. Ładowność pojazdu min 1000 kg

 6. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne – belka świetlna z napisem „ STRAŻ ” montowana na dachu kabiny, lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, przy pomocy diod LED, z przodu pojazdu (na poziomie chłodnicy pojazdu) zamontowane dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze – pulsacyjne wykonane w technologii LED.

 7. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny GM360 (dostarczony przez zamawiającego), antena 1/2λ zamontowana na pojeździe dostarczona przez oferenta.

 8. Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.

 9. Kolorystyka pojazdu: czerwony lub srebrny

 10. Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy.

 11. Typ pojazdu: pickup o układzie napędu 4×4,5 osobowy, czterodrzwiowy, charakterystyka terenowa pojazdu:

  1. kąt rampowy min. 24 stopnie,

  2. kąt natarcia min. 29 stopni,

  3. kąt zejścia min.24 stopnie

  4. kąt przechyłu bocznego min. 48 stopni

  5. kąt wjazdu min 54 stopnie

  6. kąt zjazdu min 60 stopni

 12. Pojazd wyposażony w:

  1. system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system rozdziału siły hamowania (EBD), system wspomagania nagłego hamowania (Brake Assist), system stabilizacji toru jazdy (ESC), system kontroli trakcji (TCS), elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (eLSD), Asystent zjazdu ze wzniesienia – (HDC), system wspomagania ruszania pod górę (HSA),

  2. wspomaganie układu kierowniczego,

  3. poduszki powietrzne min: 2 czołowe poduszki powietrzne (kierowca i pasażer), 2 boczne poduszki powietrzne, 2 poduszki powietrzne kurtynowe,

  4. osłona miski olejowej, osłona skrzyni rozdzielczej, osłona zbiornika paliwa,

  5. teleskopowa kolumna kierownicza,

  6. koło zapasowe,

  7. klimatyzacja,

  8. podnoszone tylne siedzenia

  9. elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, ogrzewana tylna szyba

  10. centralny zamek sterowany z kluczyka

  11. radio z USB

 13. Dostawa pojazdu nie wcześniej niż 3 grudnia i nie później niż 15 grudnia 2018 roku.

 14. Gwarancja na pojazd 60 miesięcy.

 Oferty należy składać do dnia 12.11.2018. na adres KM PSP w Płocku. ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock lub mailem na adres logistyka(AT)strazpozarnaplock.pl

KM PSP w Płocku zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z zakupu pojazdu w przypadku braku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wpłynęła jedna oferta z Budmat Auto Sp z o.o. 09-400 Płock ul. Bielska 67 – zaoferowana cena pojazdu -120.000 zł brutto

 

20181022_151122_hdr

Szkolenie z prowadzenia akcji ratowniczych w autobusach z napędem hybrydowym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w dniach 22 i 23 października 2018 r. zorganizowała szkolenie dotyczące budowy oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej w autobusach z napędem hybrydowym. Współorganizatorem szkolenia była Komunikacja Miejska – Płock, Sp. z o.o., która na swoim placu udostępniła autokar oraz zapewniła instruktora. W trakcie szkolenia strażacy mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę o następujące zagadnienia:

1. Ogólna budowa pojazdu.

2. Umiejscowienie głównych wyłączników prądu oraz akumulatorów 24V.

3. Omówienie komponentów w komorze silnika (silnik, zbiorniki, płyny itp.).

4. Budowa i zasada bezpiecznej obsługi części hybrydowej (baterie, napędy, przewody).

5. Omówienie awaryjnych wyjść w autobusie oraz umiejscowienie gaśnic.

6. Awaryjne otwieranie drzwi.

Szkolenie prowadził Jędrzej Domagała, Młodszy Specjalista ds. Szkoleń Technicznych Solaris Bus & Coach S.A..W szkoleniu uczestniczyło 91 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Płocku, w tym oficerowie uprawnieni do przejmowania kierowania działaniem ratowniczym w naszej komendzie.

 

Opracowanie: bryg. Jacek Starczewski

Zdjęcia: mł. bryg. Artur Czachowski

 

 

9logo_14_na_14_300_pkt

Nowa Kampania Państwowej Straży Pożarnej – Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Więcej materiału tutaj

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środka pianotwórczego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę „syntetycznego, pianotwórczego środka gaśniczego do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej (do gaszenia pożarów klasy A i B według PN-EN 1568) o punkcie krzepnięcia nie wyższym niż -11 stopni C. Ilość zamawianego środka to 5000 litrów w opakowaniach typu „MAUSER” – 1000 l. Środek należy dostarczyć do KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a w dni powszechne od godziny 9.00 do 13.00. Wraz z ofertą prosimy złożyć:

 1. kserokopię „świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. U. z 2007 r Nr 143, poz 1002 z późn. zm.),”

 2. pełne dane katalogowe oferowanego środka w tym minimum:

  1. najniższa temperatura stosowania,

  2. zalecana domieszka do wody gaśniczej – stężenie %,

  3. zalecana domieszka do wody gaśniczej jako środek zwilżający – stężenie %,

  4. szybkość wykraplania piany ciężkiej, przy zastosowaniu wody wodociągowej – „wartość połówkowa” – min.,

  5. czasookres przechowywania,

  6. mieszalność z innymi syntetycznymi środkami pianotwórczymi,

  7. informację czy środek po zamarznięciu i odmarznięciu i wymieszaniu zachowuje swoją charakterystykę,

 3. kartę charakterystyki

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2018.

Termin dostawy do 10 grudnia 2018, termin płatności 21 dni.

W przypadku przekroczenia terminu dostawy o 4 dni Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostawy.

Ofertę można składać na adres KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a lub mailem na adres logistyka(AT)strazpozarnaplock.pl

Na zapytanie odpowiedziały następujące firmy:

Protekta Sp. z o.o.oferując towar w cenie 26 752,50 zł

Sitanc-Polska Sp. z o.o. oferując towar w cenie 24 538,51 zł

CHEMIKA Marek Gajewski oferując towar w cenie 24 600,00 zł

PPUH Supron3 Spółka z o.o. oferując towar w cenie 25 215,00 zł

jrg2_070

Otwarcie nowej siedziby JRG NR 2 PSP w Płocku

4 października 2018 r. dokonano otwarcia nowej siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Płocku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele św. Benedykta. Po mszy strażacy i zaproszeni goście przeszli z kościoła na plac wewnętrzny jednostki gdzie dokonano otwarcia obiektu. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miasta Płocka oraz zaproszeni goście wśród których byli: Mazowiecki Komendant Wojewódzki – st. bryg. Bogdan Łasica, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, przedstawiciel Biskupa Płockiego – ks. Kanonik Roman Bagiński – Kapelan Powiatowy Strażaków, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Kapelan Mazowieckich Strażaków ks. Kanonik st. kpt. Jerzy Sieńkowski, Kapelan Diecezjalny Strażaków ks. Kanonik Andrzej Zakrzewski, Proboszcz Parafii św. Benedykta ks. Kanonik Mariusz Oryl, Władze powiatowe i gminne ZOSP RP i jednostki OSP z terenu Miasta Płocka i Powiatu płockiego, Emeryci Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Przedstawiciele Służb Zdrowia Publicznego, Prezesi i dyrektorzy instytucji współpracujących z Komendą. Strażnicę wybudowało konsorcjum firm WIXBUD i TEKOBUD. Aktu otwarcia strażnicy dokonali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki – st. bryg. Bogdan Łasica, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski, przedstawiciel Biskupa Płockiego – ks. Kanonik Roman Bagiński – Kapelan Powiatowy Strażaków, Komendant Miejski PSP w Płocku – bryg. Grzegorz Padzik.

Opracowanie: st. kpt. Edward Mysera

Zdjęcia: ogn. Sebastian Zieliński

strona do góry