Archive for Maj, 2019

dotacje OSP1

Dane do wprowadzenia wniosków o przydział dotacji dla jednostek KSRG

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o wypełnienie n/w tabel w zakresie realizacji dotacji z budżetu państwa (w rozbiciu na poszczególne kategorie w jakich jednostka wnioskowała o dotację) zgodnie z przyznanymi kwotami dotacji na rok 2019. Dane zawarte w tabelach posłużą do wypełnienia wniosków w systemie informatycznym obsługi dofinansowań. Po akceptacji wypełnionych przez KM PSP wniosków przez KW PSP i KG PSP zostaną one wydrukowane i przekazane do podpisu jednostką OSP. Ze względu na określony przez KW PSP termin wprowadzenia wniosków do systemu informatycznego tabele należy wysłać drogą elektroniczną (skan + wersja edytowalna) na adresy e-mail a.bronka@strazpozarnaplock.pl lub logistyka@strazpozarnaplock.pl lub faxem na nr 24 3667837 lub 24 3667850 do dnia 4.06.2019 godz.12.00.

Wypełnione tabele winny być podpisane przez osoby upoważnione w OSP

W przypadku gdy do realizacji zadania przewidywane są środki z gminy należy ten fakt potwierdzić stosownym podpisem osoby upoważnionej z ramienia gminy.

W przypadku remontu strażnic należy zamieścić pod tabelą zwięzły opis zadania (co zostanie wyremontowane w części „bojowej” strażnicy).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PRZESUWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI KATEGORIAMI W KTÓRYCH PRZYDZIELONO DOTACJĘ

Tabela wydatki bieżące

Tabela wydatki inwestycyjne

Zatwierdzony zakres przedmiotowy dotacji dla KSRG

p1010092

Dzień Strażaka 2019 – KM PSP Płock

Dzień Strażaka w Płocku

W dniu 17 maja 2019 roku na terenie jednostki ratowniczo- gaśniczej nr 2 w Płocku odbyły się obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości oprócz strażaków udział wzięli pracownicy cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Płocku. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą odprawioną w kościele św. Bartłomieja w Płocku. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Mazowiecki Komendant Wojewódzki st. bryg. Mirosław Jasztal, władze samorządowe Miasta Płocka i Powiatu Płockiego, przedstawiciele fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. Nie zabrakło również przedstawicieli służb, inspekcji i urzędów współdziałających. Podczas strażackiego święta 21 strażaków zostało wyróżnionych medalami, 41 strażaków otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. W trakcie uroczystości miało miejsce uroczyste przekazanie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku: podnośnika SHD-23 na podwoziu MAN TGM15.290 przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, samochodu operacyjnego przystosowanego do działań pomocniczych przy ratownictwie drogowym przez fundację „ORLEN – DAR SERCA”, hydraulicznego zestawu sprzętu ratowniczego przekazany przez Urząd Miasta Płocka, fantomu dziecka oraz toreb R1 przekazane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Nowo otrzymany sprzęt prezentowany podczas uroczystości poświęcili: ks. Kanonik dr Andrzej Zakrzewski – Kapelan Diecezjalny Strażaków. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień podczas, których do strażaków skierowano słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym.Obchody „Dnia Strażaka” w Płocku uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej. Ponadto w uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Płocku, Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A., Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gabinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzepowie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

 

Opracowanie: st. kpt. Edward Mysera – KM PSP Płock

Zdjęcia: mł. bryg. Paweł Ziółkowski – KM PSP Płock

 

dotacje OSP1

Wstępne wnioski na dotacje dla jednostek spoza KSRG

Całość materiału tutaj

wozniki20191

Przekazanie nowego samochodu gaśniczego GBA w Woźnikach

W piątek, 3 maja 2019 roku, w Woźnikach gmina Radzanowo, powiat płocki odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 na rzecz miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość przekazania samochodu pożarniczego dla OSP Woźniki poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła, którą odprawił Proboszcz ks. Krzysztof Jędrzejewski. Następnie na placu przy remizie OSP Woźniki odbył się apel z okazji Gminnych obchodów Dnia Strażaka 2019 i przekazania nowego samochodu dla OSP Woźniki.Zaproszonych gości przywitał Prezes OSP Woźniki druh Hubert Pietrasiak. Po wręczeniu odznaczeń i medali nastąpił najważniejszy punkt programu. Po odczytaniu aktu przekazania pojazdu wręczono kluczyki do nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przekazania na ręce Prezesa i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach dokonali wspólnie Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wójt gminy Radzanowo.

W uroczystości udział wzięli:

  • bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

  • st. bryg. Grzegorz Padzik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku

  • Pan Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego

  • Pan Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo

  • Ks. Krzysztof Jędrzejewski – Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła
    w Woźnikach

  • dh Marek Ciećwierz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Płocku

  • dh Krzysztof Bijata – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Radzanowie.

Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290dokonano ze środków finansowych: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Gminy Radzanowo i wkładu własnego OSP Woźniki.

Opracował:

st. kpt. Edward Mysera

20190502_080724a

Uroczyste podniesienie flagi państwowej w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku 2019

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2019 w Komendzie Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz w podległych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych odbył się uroczysty apel, podczas którego odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej.

strona do góry