Archive for Wrzesień, 2020

Rozliczenie dotacji dla OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje, iż rozpoczął się etap rozliczania środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach dotacja z MSWiA dotyczącej realizacji zadania „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W celu rozliczenia środków z dotacji należy dostarczyć do wydziału kwatermistrzowskiego tutejszej komendy (pokój nr 24 – I piętro):

- oryginały faktur opisane zgodnie ze wzorem,

- książkę inwentarzową, do której został wpisany dany asortyment,

- potwierdzenie wykonania przelewu (w przypadku płatności przelewem).

 

Wzór opisu faktury:

dotacja OSP z KSRG – remont strażnicy

dotacja OSP z KSRG – zakupy

dotacja OSP nie włączona do KSRG – remont strażnicy

dotacja OSP nie włączona do KSRG – zakupy

 

W przypadku dofinansowania jednostek OSP spoza KSRG termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 13-11-2020 r.

Termin poniesienia wydatków ustala się:

1) dla środków pochodzących z dotacji:

od dnia podpisania umowy do dnia 13-11-2020 r.

2) dla innych środków finansowych:

od dnia podpisania umowy do dnia 13-11-2020 r.

 

W przypadku dofinansowania jednostek OSP włączonych do KSRG termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 14-12-2020 r.

Termin poniesienia wydatków ustala się:

1) dla środków pochodzących z dotacji:

od dnia podpisania umowy do dnia 14-12-2020 r.

2) dla innych środków finansowych:

od dnia podpisania umowy do dnia 14-12-2020 r.

 

Wchodząc do budynku komendy należy przestrzegać reżimu sanitarnego tj. posiadać  zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

 

Wszelkich informacji w sprawie rozliczeń dotacji udziela wydział kwatermistrzowski pod numerami telefonów:

24 366 78 25, 24 366 78 36.

img_20200907_101453

Podsumowanie akcji dystrybucji środków ochrony indywidualnej

W dniach od 28 sierpnia do 8 września funkcjonariusze z KM PSP w Płocku uczestniczyliw trzech akcjach dystrybucji środków ochrony indywidualnej do szkół i placówek oświatowych oraz przedszkoli z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego.

W ramach powyższych akcji zrealizowanych na mocy porozumienia między Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazano środki ochrony indywidualnej pochodzące z Agencji Rezerw Materiałowych do 183 podmiotów. W sumie rozdystrybuowano 7 201 szt. baniek o poj. 5 litrów płynu do dezynfekcji oraz 122 300 szt. maseczek ochronnych.

Równolegle do akcji dystrybucji środków ochrony indywidualnej z Ministerstwa Zdrowia prowadzona była akcja dystrybucji termometrów i maseczek pochodzących z zasobów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach, której przekazano łącznie 80 szt. termometrów bezdotykowych oraz 223 200 szt. maseczek ochronnych.

W dystrybucji środków strażaków KM PSP w Płocku wsparli pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i powiatu.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP w Płocku

img_8565

Ćwiczenia manewrowe Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Ekologicznego „Płock” WOO p. k. „Soczewka 2020”

 

4 września 2020 r. w miejscowości Soczewka (powiat płocki) na jeziorze Soczewka przeprowadzono ćwiczenia manewrowe Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Ekologicznego „Płock” WOO p. k. „Soczewka 2020”. Ćwiczenia przeprowadzono w ramach Planu ćwiczeń pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

Celem ćwiczeń było między innymi:

 • zapoznanie się ze specyfiką działań podczas usuwania substancji ropopochodnych
  z akwenów wodnych,
 • sprawdzenie zasad alarmowania i dysponowania sił i środków PSP,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie: sprawiania sprzętu ekologicznego, technik
  i technologii usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych stojących,
 • sprawdzenie gotowości operacyjnej i wyszkolenia strażaków w zakresie działań ratowniczych,
 • sprawdzenie przygotowania służb dyżurnych SKKM do organizacji, koordynacji
  i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych,
 • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności pomiędzy poszczególnymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenie elementów Powiatowego Planu Ratowniczego.

Podczas realizacji tematyki ćwiczeń założono następujący scenariusz: w dniu 04.09.2020 r. na linii brzegowej jeziora Soczewka w pobliżu ujścia wody do kanału łączącego jezioro z rzeką Wisłą, wędkarz zauważa nielegalne składowisko beczek z substancjami ropopochodnymi porzuconymi na brzegu jeziora. Z beczek dochodzi do wycieku i zanieczyszczenia wód jeziora. Na akwenie przy linii brzegowej powstaje plama olejowa, która przemieszcza się z nurtem w kierunku kanału łączącego jezioro z rzeką Wisłą. Wędkarz powiadamia SKKM w Płocku o zaistniałym zdarzeniu. Na miejsce zdarzenia zostaje zadysponowana Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Ekologicznego „Płock” wchodząca w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej. SSREkolog „Płock” miała za zadanie:

 • przeprowadzić rozpoznanie miejsca zdarzenia,
 • zlokalizować plamę substancji ropopochodnej,
 • ustalić miejsce budowy pola operacyjnego,
 • ograniczyć rozprzestrzenianie się plamy poprzez sprawienie zapór,
 • zebranie substancji ropopochodnej z powierzchni wody przy wykorzystaniu sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Sekcji Ratownictwa Ekologicznego Płock oraz wybrane siły PSP z obszaru działania KM PSP w Płocku. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał kierownik ćwiczeń w osobie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Płocku bryg. Jacka Starczewskiego.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Artur Czachowski, kpt. Arkadiusz Kostrzewski KM PSP Płock

strona do góry