Rakowski

Rakowski

(0 comments, 40 posts)

This user hasn't shared any profile information

Jabber/GTalk: admin psp

Posts by Rakowski
1-24729_g

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Wystąpienie roczne do strażaków

1-24559_g

Świąteczne życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielu funkcjonariuszy czuwa na co dzień nad ich bezpieczeństwem, także podczas świąt Bożego Narodzenia. Dlatego właśnie minister Mariusz Błaszczak oraz wiceminister Jarosław Zieliński złożyli życzenia funkcjonariuszom, którzy podczas najbliższych świąt będą pełnić służbę.

Święta spędzicie państwo na służbie, dlatego chciałbym podziękować wam oraz waszym rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie, jakiego na co dzień wam udzielają – powiedział Mariusz Błaszczak. – Dziękuję wam za ofiarność i codziennie pełnioną służbę. Niech te święta będą spokojne, abyście podczas służby w te wyjątkowe dni, mieli jak najmniej pracy i skupili się na ich przeżywaniu­ – dodał z kolei wiceminister Jarosław Zieliński.

Rozliczenie Jednostek OSP ze środków Budżetu Państwa środki finansowe MSWiA

Wszelkie informacje znajdziesz tutaj

Remont placu manewrowego JRG NR 1 PSP Płock ul. Gwardii Ludowej 8

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na remont części placu manewrowego znajdującego się w JRG NR 1 PSP Płock ul. Gwardii Ludowej 8.

Dokumentacja zaproszenia do składania ofert znajduje się tutaj.

pgf-michal_zielinski-2994

Katastrofa 2016

W dniu 30 czerwca 2016 r. na terenie byłego zakładu mleczarskiego w Płocku zlokalizowanego przy ul. Tartacznej oraz Nadleśnictwa Łąck odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Katastrofa 2016”. Ich celem było doskonalenie i sprawdzenie reagowania poszczególnych służb w sytuacji kryzysowej, którą była katastrofa samolotu pasażerskiego podczas podchodzenia do awaryjnego lądowania. W ćwiczeniach brało udział łącznie ponad 500 osób.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas lotu rejsowego na trasie Gdańsk – Kraków pilot samolotu podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu na rzece w okolicach Płocka. Na pokładzie znajdowało się 90 pasażerów, w tym więzień eskortowany przez policję. Podczas podchodzenia do lądowania samolot runął na zabudowania zakładu mleczarskiego.
W chwili upadku samolotu w mleczarni zatrudniającej 120 osób, wybuchł pożar. Uszkodzeniu uległ między innymi budynek laboratorium w którym przechowywane były chemikalia.
zdjęcia Krystyna Falkowska, Michał Zieliński

 

 

dsc_0081

ANAKONDA 2016

W ramach krajowych ćwiczeń „ANAKONDA 2016” w dniu 7 czerwca 2016 roku w miejscowości Rakowo gm. Wyszogród zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – specjalistyczne pod kryptonimem RENEGADE/SAREX – 16/I.
Wspólnie ze specjalistycznymi grupami ratowniczymi PSP z Płocka, Warszawy, Łodzi i Makowa Mazowieckiego oraz wybranymi OSP z KSRG (Słupno, Dobrzyków, Słubice, Wyszogród)z terenu powiatu płockiego ćwiczyły: 2 grupa poszukiwawczo – ratownicza Mińsk Mazowiecki „SAR”, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Policja.
Celem ćwiczeń było między innymi:
- doskonalenie współdziałania służb w przypadku zdarzenia masowego,
- doskonalenie współdziałania specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego i służb ASAR,
- doskonalenie współdziałania i koordynacji działań ratowniczych specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, wodnonurkowego i sekcji ratownictwa medycznego,
- sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz sprawdzenie gotowości operacyjno – technicznej sił i środków wchodzących w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej,
- doskonalenie służb dyżurnych stanowiska kierowania w zakresie dysponowania pododdziałów odwodowych oraz organizacji i koordynacji działań ratowniczych,
- sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności,
- doskonalenie dowodzenia i współdziałania z innymi służbami.

Opracował: kpt. Edward Mysera
Zdjęcia: st. sekc. Mateusz Jakubiak
logo Fundacji PERN

Dofinansowanie Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” dla Straży Pożarnej w Płocku

W skład zadania wchodził zakup specjalistycznego ubioru strażaka, armatury wodno-pianowej oraz sprzętu ratownictwa wysokościowego.
Wsparcie finansowe - darowiznę Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” w wysokości 150.000 zł pozwoliło na zakup:
- 35 kpl. specjalistycznego ubioru strażaka
- 35 par butów ochronnych
- 35 kpl. rekawic specjalnych
- 35 kpl. hełmów pożarniczych Drager HPS 7000 PRO przystosowanych do montażu zaczepów masek oddechowych aparatów powietrznych
- 35 węży pożarniczych W-52
- 35 węży pożarniczych W-75
- 11 kpl. prądownic wodnopianowych W-52
- trójnóg ratowniczy do ratownictwa wysokościowego
- dwie wyciągarki do trójnoga ratowniczego
- 5 kpl kombinezonów ratownictwa wysokościowego.
Ze strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku realizacja zadania wymagała zaangażowania finansowego w wysokości 118.000 zł i zakupu:
- 100 kpl. hełmów pożarniczych Drager HPS 7000 PRO przystosowanych do montażu zaczepów masek oddechowych aparatów powietrznych
- 20 kpl. specjalistycznego ubioru strażaka.

 

 

 

dzien_strazaka_2016_4

Dzień Strażaka 2016

W dniu 19 maja 2016 roku na Starym Rynku przed Płockim Ratuszem odbyły się obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości oprócz strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Płocku udział wzięli strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy zakładowych straży pożarnych PKN ORLEN S.A. i PERN PRZYJAŹŃ S.A.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Posłanka do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera, pełniący obowiązki Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jarosław Kurek, władze samorządowe Miasta Płocka i Powiatu Płockiego, przedstawiciele fundacji „ORLEN – DAR SERCA” i fundacji grupy PERN – „Przyjaźń”.
Nie zabrakło również przedstawicieli służb, inspekcji i urzędów współdziałających.
Podczas strażackiego święta 8 nowoprzyjętych do służby strażaków złożyło ślubowanie,
34 strażaków zostało wyróżnionych medalami, 44 strażaków otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.
W trakcie uroczystości miało miejsce uroczyste przekazanie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku kontenera proszkowego, kontenera wężowego, samochodu ratownictwa chemicznego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz przyczepki
z agregatem prądotwórczym. Dodatkowo w postaci symbolicznych aktów fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przekazała środki finansowe na zmodernizowanie systemu łączności
i fundacja grupy PERN – „Przyjaźń” armaturę wodno – pianową, specjalistyczne wyposażenie ochrony osobistej strażaków oraz sprzęt ratownictwa wysokościowego. Nowo otrzymany sprzęt prezentowany podczas uroczystości poświęcili ks. Jerzy Sieńkowski – Kapelan Mazowieckich Strażaków i ks. Roman Bagiński – Kapelan Powiatowy Strażaków.
Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień podczas, których do strażaków skierowano słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym.
Obchody „Dnia Strażaka” w Płocku uświetniła swoim występem Gminna Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach.

Zdjęcia: mł. ogn. Sebastian Zieliński – KM PSP Płock
img_8743

Ćwiczenia LAS SOCZEWKA 2016

W dniu 10 maja 2016 roku odbyły się ćwiczenia manewrowe w kompleksie leśnym: Nadleśnictwa Łąck, Leśnictwa Soczewka  - gm. Nowy Duninów powiat płocki pod kryptonimem „ LAS SOCZEWKA 2016”.

Celem ćwiczeń było:

 1. sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania i dysponowania wybranych Plutonów Ratowniczych,

 2. sprawdzenie gotowości operacyjnej Plutonów Ratowniczych biorących udział w ćwiczeniach,

 3. sprawdzenie i doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów leśnych,

 4. doskonalenie umiejętności z zakresu przepompowywania wody na duże odległości,

 5. doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu interwencyjnego i taktycznego podczas dużych działań ratowniczych,

 6. sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności tworzonego na potrzeby akcji ratowniczej,

 7. doskonalenie współdziałania z innymi służbami,

 8. rozpoznanie operacyjne kompleksów leśnych Nadleśnictwa Łąck,

 9. prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie kompleksu leśnego oraz doskonalenie współpracy przy użyciu sił PSP, OSP oraz służb leśnych,

 10. doskonalenie pracy sztabu KM PSP,

 11. przygotowanie służby dyżurnej Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego do organizacji, koordynowania i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w kompleksie leśnym oraz dysponowania sił do działań.

 12. sprawdzenie elementów „Sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lasu” w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Łąck oraz Powiatowego Planu Ratowniczego.

 W ćwiczeniach ze strony Straży Pożarnej brały udział:

Siły Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku:

 • Samochód Operacyjny SLOP – KM PSP Płock,

 • Samochód typu BUS SBUS – KM PSP Płock ,

 • Samochód Ciężki Kwatermistrzowski SCKw – KM PSP Płock

 • Samochód Lekki Rozpoznania Ratowniczego SLRR – JRG NR 1 PSP Płock

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 8/48 + agregat pompowy M 80/8 – JRG NR 1 PSP Płock

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 9,5/68 JRG 2 PSP Płock

 • Nośnik Kontenerów SCKn z kontenerem wężowym – JRG 2 PSP Płock

 • Samochód Lekki Rozpoznania Ratowniczego SLRR NISSAN z QUADEM rozpoznawczo – ratowniczym JRG 2 PSP Płock,

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 8/50 – JRG 3 PSP Płock

 • Samochód Dowodzenia i Łączności SLDiŁ – JRG 3 PSP Płock

 • Samochód Lekki Rozpoznania Ratowniczego SLRR – JRG 3 PSP Płock

Siły Ochotniczej Straży Pożarnej:

 • Średni Samochód Gaśniczy GBA 4,5/32/4,6, – OSP Nowy Duninów

 • Średni Samochód Gaśniczy GBA 2,2/16 – OSP Staroźreby

 • Średni Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 – OSP Rogozino

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 6/32 – OSP Bodzanów

 • Średni Samochód Gaśniczy OSP Wyszogród GBA 2,7/28/4,7

 • Średni Samochód Gaśniczy OSP Bulkowo GBA 2/18

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 4,5/25 – OSP Gałki Stare

 • Średni Samochód Gaśniczy GBA 4,5/28/4 – OSP Trzepowo z przyczepką wężową PW 600 (z KM PSP Płock)

 • Lekki Samochód Gaśniczy GLBA 0,4/0,7 OSP Zągoty

 • Lekki Samochód Gaśniczy GLBA 0,3/0,2 OSP Dzierzązna

 • Lekki Samochód Gaśniczy GLBA 0,4/0,7 Płock Borowiczki

 • Samochód Operacyjny SLOPz agregatem pompowym KUBOTA – OSP Dobrzyków

 

 

 

 

Remont bram garażowych w JRG NR 3 PSP Płock ul. Armii Krajowej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do złożenia oferty na remont bram garażowych w JRG NR 3 PSP Płock ul. Armii Krajowej 62

 

Planuje się modernizację czterech bram wjazdowych do garażu. Modernizacja polega na demontażu istniejących nadproży i wylaniu nowych 30cm wyżej. Wrota garażowe zostaną przedłużone odpowiednio także o 30cm. Prace zostały podzielone na etapy celem odpowiedniego zabezpieczenia istniejących konstrukcji i jej sprawnej adaptacji. Kolejność i sposób prac przedstawiono na rysunkach i obejmuje ona:

1. Usunięcie ocieplenia z części elewacji podlegającej modernizacji z odpowiednim zapasem technologicznym.

2. Demontaż kompletnych wrót garażowych wraz z oprzyrządowaniem kolidującym z modernizacją nadproża

3. Wykucie dwóch gniazd nad każdym istniejącym nadprożem do podparcia istniejących wieńców stropu gęstożebrowego.

4. Podparcie każdego nadproża w dwóch miejscach belkami z HEB100 wypartymi systemowymi słupami podporowymi o nośności min 2T każdy (np. Podpory stropowe PEP 20 PERI).

5. Skucie muru nad istniejącymi nadprożami, skucie i odcięcie nadproży NB-1

6. Oklejenie belek stalowych styropianem gr 10mm na szerokości wylewania nowych nadproży

7. Owiercenie słupów do wklejenia prętów zbrojeniowych, wykonanie szalunków nowych nadproży i nowego zbrojenia, iniekcja żywicy celem zakotwienia prętów w słupach

8. Betonowanie nadproży wraz z polem nad nimi aż do wysokości wieńców stropu

9. Demontaż szalunków, podparć i wyciągnięcie belek stalowych z gniazd po

14 dniach od betonowania

10. Oczyszczenie gniazd ze styropianu i wypełnienie ich betonem C30/37

11. Naprawa uszkodzonego ocieplenia oraz tynków i farb

12. Montaż przerobionych kompletnych wrót garażowych wraz z oprzyrządowaniem, prace konserwacyjne mechanizmów bram

 Dokumentacja projektowa, pomocniczy kosztorys – przedmiar, projekt umowy, Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się pod tym linkiem

Rozstrzygnięcie postępowania:

Remont bram garażowych zlecono firmie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX siedzibą w 09-500 Gostynin ul. Płocka 44 a za kwotę 59.544 zł 89/100

Rakowski's RSS Feed
strona do góry