Rakowski

Rakowski

(0 comments, 34 posts)

This user hasn't shared any profile information

Jabber/GTalk: admin psp

Posts by Rakowski
logo Fundacji PERN

Dofinansowanie Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” dla Straży Pożarnej w Płocku

W skład zadania wchodził zakup specjalistycznego ubioru strażaka, armatury wodno-pianowej oraz sprzętu ratownictwa wysokościowego.
Wsparcie finansowe - darowiznę Fundacji Grupy PERN – „Przyjaźń” w wysokości 150.000 zł pozwoliło na zakup:
- 35 kpl. specjalistycznego ubioru strażaka
- 35 par butów ochronnych
- 35 kpl. rekawic specjalnych
- 35 kpl. hełmów pożarniczych Drager HPS 7000 PRO przystosowanych do montażu zaczepów masek oddechowych aparatów powietrznych
- 35 węży pożarniczych W-52
- 35 węży pożarniczych W-75
- 11 kpl. prądownic wodnopianowych W-52
- trójnóg ratowniczy do ratownictwa wysokościowego
- dwie wyciągarki do trójnoga ratowniczego
- 5 kpl kombinezonów ratownictwa wysokościowego.
Ze strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku realizacja zadania wymagała zaangażowania finansowego w wysokości 118.000 zł i zakupu:
- 100 kpl. hełmów pożarniczych Drager HPS 7000 PRO przystosowanych do montażu zaczepów masek oddechowych aparatów powietrznych
- 20 kpl. specjalistycznego ubioru strażaka.

 

 

 

dzien_strazaka_2016_4

Dzień Strażaka 2016

W dniu 19 maja 2016 roku na Starym Rynku przed Płockim Ratuszem odbyły się obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości oprócz strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Płocku udział wzięli strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy zakładowych straży pożarnych PKN ORLEN S.A. i PERN PRZYJAŹŃ S.A.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Posłanka do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera, pełniący obowiązki Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jarosław Kurek, władze samorządowe Miasta Płocka i Powiatu Płockiego, przedstawiciele fundacji „ORLEN – DAR SERCA” i fundacji grupy PERN – „Przyjaźń”.
Nie zabrakło również przedstawicieli służb, inspekcji i urzędów współdziałających.
Podczas strażackiego święta 8 nowoprzyjętych do służby strażaków złożyło ślubowanie,
34 strażaków zostało wyróżnionych medalami, 44 strażaków otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.
W trakcie uroczystości miało miejsce uroczyste przekazanie przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku kontenera proszkowego, kontenera wężowego, samochodu ratownictwa chemicznego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz przyczepki
z agregatem prądotwórczym. Dodatkowo w postaci symbolicznych aktów fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przekazała środki finansowe na zmodernizowanie systemu łączności
i fundacja grupy PERN – „Przyjaźń” armaturę wodno – pianową, specjalistyczne wyposażenie ochrony osobistej strażaków oraz sprzęt ratownictwa wysokościowego. Nowo otrzymany sprzęt prezentowany podczas uroczystości poświęcili ks. Jerzy Sieńkowski – Kapelan Mazowieckich Strażaków i ks. Roman Bagiński – Kapelan Powiatowy Strażaków.
Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień podczas, których do strażaków skierowano słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym.
Obchody „Dnia Strażaka” w Płocku uświetniła swoim występem Gminna Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach.

Zdjęcia: mł. ogn. Sebastian Zieliński – KM PSP Płock
img_8743

Ćwiczenia LAS SOCZEWKA 2016

W dniu 10 maja 2016 roku odbyły się ćwiczenia manewrowe w kompleksie leśnym: Nadleśnictwa Łąck, Leśnictwa Soczewka  - gm. Nowy Duninów powiat płocki pod kryptonimem „ LAS SOCZEWKA 2016”.

Celem ćwiczeń było:

 1. sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania i dysponowania wybranych Plutonów Ratowniczych,

 2. sprawdzenie gotowości operacyjnej Plutonów Ratowniczych biorących udział w ćwiczeniach,

 3. sprawdzenie i doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów leśnych,

 4. doskonalenie umiejętności z zakresu przepompowywania wody na duże odległości,

 5. doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu interwencyjnego i taktycznego podczas dużych działań ratowniczych,

 6. sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności tworzonego na potrzeby akcji ratowniczej,

 7. doskonalenie współdziałania z innymi służbami,

 8. rozpoznanie operacyjne kompleksów leśnych Nadleśnictwa Łąck,

 9. prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie kompleksu leśnego oraz doskonalenie współpracy przy użyciu sił PSP, OSP oraz służb leśnych,

 10. doskonalenie pracy sztabu KM PSP,

 11. przygotowanie służby dyżurnej Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego do organizacji, koordynowania i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w kompleksie leśnym oraz dysponowania sił do działań.

 12. sprawdzenie elementów „Sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lasu” w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Łąck oraz Powiatowego Planu Ratowniczego.

 W ćwiczeniach ze strony Straży Pożarnej brały udział:

Siły Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku:

 • Samochód Operacyjny SLOP – KM PSP Płock,

 • Samochód typu BUS SBUS – KM PSP Płock ,

 • Samochód Ciężki Kwatermistrzowski SCKw – KM PSP Płock

 • Samochód Lekki Rozpoznania Ratowniczego SLRR – JRG NR 1 PSP Płock

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 8/48 + agregat pompowy M 80/8 – JRG NR 1 PSP Płock

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 9,5/68 JRG 2 PSP Płock

 • Nośnik Kontenerów SCKn z kontenerem wężowym – JRG 2 PSP Płock

 • Samochód Lekki Rozpoznania Ratowniczego SLRR NISSAN z QUADEM rozpoznawczo – ratowniczym JRG 2 PSP Płock,

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 8/50 – JRG 3 PSP Płock

 • Samochód Dowodzenia i Łączności SLDiŁ – JRG 3 PSP Płock

 • Samochód Lekki Rozpoznania Ratowniczego SLRR – JRG 3 PSP Płock

Siły Ochotniczej Straży Pożarnej:

 • Średni Samochód Gaśniczy GBA 4,5/32/4,6, – OSP Nowy Duninów

 • Średni Samochód Gaśniczy GBA 2,2/16 – OSP Staroźreby

 • Średni Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 – OSP Rogozino

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 6/32 – OSP Bodzanów

 • Średni Samochód Gaśniczy OSP Wyszogród GBA 2,7/28/4,7

 • Średni Samochód Gaśniczy OSP Bulkowo GBA 2/18

 • Ciężki Samochód Gaśniczy GCBA 4,5/25 – OSP Gałki Stare

 • Średni Samochód Gaśniczy GBA 4,5/28/4 – OSP Trzepowo z przyczepką wężową PW 600 (z KM PSP Płock)

 • Lekki Samochód Gaśniczy GLBA 0,4/0,7 OSP Zągoty

 • Lekki Samochód Gaśniczy GLBA 0,3/0,2 OSP Dzierzązna

 • Lekki Samochód Gaśniczy GLBA 0,4/0,7 Płock Borowiczki

 • Samochód Operacyjny SLOPz agregatem pompowym KUBOTA – OSP Dobrzyków

 

 

 

 

Remont bram garażowych w JRG NR 3 PSP Płock ul. Armii Krajowej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do złożenia oferty na remont bram garażowych w JRG NR 3 PSP Płock ul. Armii Krajowej 62

 

Planuje się modernizację czterech bram wjazdowych do garażu. Modernizacja polega na demontażu istniejących nadproży i wylaniu nowych 30cm wyżej. Wrota garażowe zostaną przedłużone odpowiednio także o 30cm. Prace zostały podzielone na etapy celem odpowiedniego zabezpieczenia istniejących konstrukcji i jej sprawnej adaptacji. Kolejność i sposób prac przedstawiono na rysunkach i obejmuje ona:

1. Usunięcie ocieplenia z części elewacji podlegającej modernizacji z odpowiednim zapasem technologicznym.

2. Demontaż kompletnych wrót garażowych wraz z oprzyrządowaniem kolidującym z modernizacją nadproża

3. Wykucie dwóch gniazd nad każdym istniejącym nadprożem do podparcia istniejących wieńców stropu gęstożebrowego.

4. Podparcie każdego nadproża w dwóch miejscach belkami z HEB100 wypartymi systemowymi słupami podporowymi o nośności min 2T każdy (np. Podpory stropowe PEP 20 PERI).

5. Skucie muru nad istniejącymi nadprożami, skucie i odcięcie nadproży NB-1

6. Oklejenie belek stalowych styropianem gr 10mm na szerokości wylewania nowych nadproży

7. Owiercenie słupów do wklejenia prętów zbrojeniowych, wykonanie szalunków nowych nadproży i nowego zbrojenia, iniekcja żywicy celem zakotwienia prętów w słupach

8. Betonowanie nadproży wraz z polem nad nimi aż do wysokości wieńców stropu

9. Demontaż szalunków, podparć i wyciągnięcie belek stalowych z gniazd po

14dniach od betonowania

10. Oczyszczenie gniazd ze styropianu i wypełnienie ich betonem C30/37

11. Naprawa uszkodzonego ocieplenia oraz tynków i farb

12. Montaż przerobionych kompletnych wrót garażowych wraz z oprzyrządowaniem, prace konserwacyjne mechanizmów bram

 Dokumentacja projektowa, pomocniczy kosztorys – przedmiar, projekt umowy, Specyfikacja Warunków Zamówienia znajduje się pod tym linkiem

WP_20160316_006

SRChem 361-60

W ramach projektu Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku SRChem 361-60 Iveco Eurocargo 160E32
Jest to średni samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu Iveco Eurocargo. Kabina z ilością miejsc 1+1. Moc pojazdu 320 KM, automatyczna skrzynia biegów. Pojazd wyposażony jest w maszt oświetleniowy z diodami LED. Na wyposażeniu pojazdu znajduje się wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej ratowników, pompy do ratownictwa chemicznego z armaturą i osprzętem, narzędzia ratownicze i pomocnicze z osprzętem, sorbenty i neutralizatory, sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łączności, sprzęt wykrywczo-pomiarowy, w tym kamera termowizyjna, sprzęt ratownictwa medycznego.
Ten specjalistyczny pojazd jest następcą samochodu ratownictwa chemicznego eksploatowanego w naszej Komendzie od roku 1995. Jego wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oparto o wytyczne standaryzacji dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej. 

Wartość pojazdu wraz z wyposażeniem wynosi 1.618.099,22 zł brutto.

 

 

 

 

20160307_103742

Kontener wężowy 362 K6

W ramach projektu „Zwiększenie Skuteczności Prowadzenia Długotrwałych Akcji Ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała kontener wężowy przeznaczony:
- do rozwijania jednej lub dwóch linii wężowych tłocznych W 110 w trakcie przewożenia na nośniku.
- jako magazyn sprzętu i armatury; do wykorzystania z kontenera posadowionego układania i zwijania linii wężowych W110 o długości 4000m.
W kontenerze znajduje się min 200 szt węży W -110-20-ŁA, zwijarka mechaniczna do węży, zwijarka elektryczna do węży oraz myjka do węży.
Kontener stanowi wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2
Wartość kontenera 382800,60 zł brutto.
20160307_104620

Kontener przeciwpowodziowy z zaporami 362 K5

W ramach projektu „Zwiększenie Skuteczności Prowadzenia Długotrwałych Akcji Ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała kontener przeciwpowodziowy z zaporami. Na wyposażeniu kontenera znajduje się min. 450 szt zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą z możliwością łączenia umożliwiających sprawienie 4500 mb zapory, sprzęt do sprawiania zapór, wyposażenie umożliwiające pracę strażaków w wodzie, sprzęt oświetleniowy.
Wartość kontenera wynosi 481375,44 zł brutto

 

 

 

WP_20160316_022

Kontener proszkowy 361-K4

W ramach projektu „Zwiększenie Skuteczności Prowadzenia Długotrwałych Akcji Ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała kontener proszkowy wyposażony w agregat proszkowy PWD 3000.

Kontener proszkowy służy do przewożenia agregatu proszkowego oraz niezbędnego wyposażenia dla jednostek PSP. Wyposażony w agregat proszkowy o pojemności 3000 kg. proszku zasilany 6 szt. butli za azotem .Na wyposażeniu pojazdu znajdują się dwie linie gaśnicze z prądownicami proszkowymi oraz działko proszkowo o wydajności 20/30/40 kg/s. Ubrania żaroodporne w ilości 6 kpl.
Kontener znajduje się na wyposażeniu Jednostki ratowniczo gaśniczej nr 1.
Wartość kontenera 382320,00 zł brutto.

 

 

 

WP_20160316_019

Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy 45kVA

W ramach projektu „Zwiększenie Skuteczności Prowadzenia Długotrwałych Akcji Ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała agregat prądotwórczy przewoźny o mocy 45kVA przeznaczony do zasilania urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w czasie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.
Informacje dot. agregatu: moc ciągła 45 kVA. Napięcie 230 V/ 400V. Prąd znamionowy 65 A. Waga agregatu wynosi 1410 kg. Waga agregatu z przyczepą wynosi 2275 kg. Agregat napędzany jest silnikiem wysokoprężnym czterocylindrowym typu DEUTZ. Silnik wyposażony jest w regulator prędkości obrotowej zapewniający stałą prędkość niezbędną do wytworzenia właściwej częstotliwości prądu elektrycznego. Agregat wyposażony jest w wyłącznik główny prądu umiejscowiony w szafie sterowniczej na ramie przyczepki.

 

 

 

WP_20160307_001

Ciężki Samochód Ratowniczo Gaśniczy GCBA 361-26 MAN TGM

W ramach projektu "Usprawnienie Ratownictwa Na Drogach – Etap III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko KM PSP w Płocku otrzymała
Ciężki Samochód Ratowniczo Gaśniczy. GCBA 361-26  MAN TGM
Jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mana TGM z kabiną o ilości miejsc 1+1+4.
Moc maksymalna pojazdu 250 kW (340 KM).
Pojazd posiada napęd 4x4, zbiornik na wodę o pojemności 6000 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600 l, autopompę dwuzakresową firmy Stolarczyk o wydajności 3650 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar (tzw. niskie ciśnienie) oraz 250/500 dm3 przy ciśnieniu 40 bar.
Pojazd wyposażony jest w 4 zraszacze, masz oświetleniowy z dwoma reflektorami 1000W w wykonaniu LED, wyciągarkę elektryczna oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia o długości 60 m.
Zabudowa pożarnicza wykonana jest z kompozytu, stali nierdzewnej oraz aluminium. Żaluzje- pyłoszczelne i bryzgoszczelne, aluminiowe.
Pojazd zastąpił eksploatowany dotychczas przez JRG Nr 1 16 letni samochód ratowniczo -gaśniczy.
Wartość pojazdu wyniosła 882 900,00 zł brutto.

Rakowski's RSS Feed
strona do góry