Rakowski

Rakowski

(0 comments, 70 posts)

This user hasn't shared any profile information

Jabber/GTalk: admin psp

Posts by Rakowski

Dostawa Samochodu Pomocniczego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na samochód przeznaczony do dowożenia strażaków na wysunięte pola akcji, a także pozwalający dowieźć lekki sprzęt ratownictwa ekologicznego, sorbenty, neutralizatory, paliwa, oleje, odzież specjalną dla uczestników akcji ratowniczych – specjalny oznakowany:

 1. Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.

 2. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako specjalnego pożarniczego, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego pożarniczego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem – dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.

 3. Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia 2018 rok.

 4. Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. Maksymalna moc silnika: min.119 kW z turbo doładowaniem. Pojemność skokowa minimum 1850 cm3.

 5. Dopuszczalna masa całkowita(DMC) pojazdu nie niższa niż 2900 kg i nie wyższa niż 3600 kg. Ładowność pojazdu min 1000 kg

 6. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne – belka świetlna z napisem „ STRAŻ ” montowana na dachu kabiny, lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, przy pomocy diod LED, z przodu pojazdu (na poziomie chłodnicy pojazdu) zamontowane dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze – pulsacyjne wykonane w technologii LED.

 7. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny GM360 (dostarczony przez zamawiającego), antena 1/2λ zamontowana na pojeździe dostarczona przez oferenta.

 8. Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.

 9. Kolorystyka pojazdu: czerwony lub srebrny

 10. Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy.

 11. Typ pojazdu: pickup o układzie napędu 4×4,5 osobowy, czterodrzwiowy, charakterystyka terenowa pojazdu:

  1. kąt rampowy min. 24 stopnie,

  2. kąt natarcia min. 29 stopni,

  3. kąt zejścia min.24 stopnie

  4. kąt przechyłu bocznego min. 48 stopni

  5. kąt wjazdu min 54 stopnie

  6. kąt zjazdu min 60 stopni

 12. Pojazd wyposażony w:

  1. system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), system rozdziału siły hamowania (EBD), system wspomagania nagłego hamowania (Brake Assist), system stabilizacji toru jazdy (ESC), system kontroli trakcji (TCS), elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (eLSD), Asystent zjazdu ze wzniesienia – (HDC), system wspomagania ruszania pod górę (HSA),

  2. wspomaganie układu kierowniczego,

  3. poduszki powietrzne min: 2 czołowe poduszki powietrzne (kierowca i pasażer), 2 boczne poduszki powietrzne, 2 poduszki powietrzne kurtynowe,

  4. osłona miski olejowej, osłona skrzyni rozdzielczej, osłona zbiornika paliwa,

  5. teleskopowa kolumna kierownicza,

  6. koło zapasowe,

  7. klimatyzacja,

  8. podnoszone tylne siedzenia

  9. elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, ogrzewana tylna szyba

  10. centralny zamek sterowany z kluczyka

  11. radio z USB

 13. Dostawa pojazdu nie wcześniej niż 3 grudnia i nie później niż 15 grudnia 2018 roku.

 14. Gwarancja na pojazd 60 miesięcy.

 Oferty należy składać do dnia 12.11.2018. na adres KM PSP w Płocku. ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock lub mailem na adres logistyka(AT)strazpozarnaplock.pl

KM PSP w Płocku zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z zakupu pojazdu w przypadku braku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Wpłynęła jedna oferta z Budmat Auto Sp z o.o. 09-400 Płock ul. Bielska 67 – zaoferowana cena pojazdu -120.000 zł brutto

 

20181022_151122_hdr

Szkolenie z prowadzenia akcji ratowniczych w autobusach z napędem hybrydowym

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w dniach 22 i 23 października 2018 r. zorganizowała szkolenie dotyczące budowy oraz zagrożeń związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej w autobusach z napędem hybrydowym. Współorganizatorem szkolenia była Komunikacja Miejska – Płock, Sp. z o.o., która na swoim placu udostępniła autokar oraz zapewniła instruktora. W trakcie szkolenia strażacy mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę o następujące zagadnienia:

1. Ogólna budowa pojazdu.

2. Umiejscowienie głównych wyłączników prądu oraz akumulatorów 24V.

3. Omówienie komponentów w komorze silnika (silnik, zbiorniki, płyny itp.).

4. Budowa i zasada bezpiecznej obsługi części hybrydowej (baterie, napędy, przewody).

5. Omówienie awaryjnych wyjść w autobusie oraz umiejscowienie gaśnic.

6. Awaryjne otwieranie drzwi.

Szkolenie prowadził Jędrzej Domagała, Młodszy Specjalista ds. Szkoleń Technicznych Solaris Bus & Coach S.A..W szkoleniu uczestniczyło 91 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Płocku, w tym oficerowie uprawnieni do przejmowania kierowania działaniem ratowniczym w naszej komendzie.

 

Opracowanie: bryg. Jacek Starczewski

Zdjęcia: mł. bryg. Artur Czachowski

 

 

9logo_14_na_14_300_pkt

Nowa Kampania Państwowej Straży Pożarnej – Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Więcej materiału tutaj

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę środka pianotwórczego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę „syntetycznego, pianotwórczego środka gaśniczego do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej (do gaszenia pożarów klasy A i B według PN-EN 1568) o punkcie krzepnięcia nie wyższym niż -11 stopni C. Ilość zamawianego środka to 5000 litrów w opakowaniach typu „MAUSER” – 1000 l. Środek należy dostarczyć do KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a w dni powszechne od godziny 9.00 do 13.00. Wraz z ofertą prosimy złożyć:

 1. kserokopię „świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. U. z 2007 r Nr 143, poz 1002 z późn. zm.),”

 2. pełne dane katalogowe oferowanego środka w tym minimum:

  1. najniższa temperatura stosowania,

  2. zalecana domieszka do wody gaśniczej – stężenie %,

  3. zalecana domieszka do wody gaśniczej jako środek zwilżający – stężenie %,

  4. szybkość wykraplania piany ciężkiej, przy zastosowaniu wody wodociągowej – „wartość połówkowa” – min.,

  5. czasookres przechowywania,

  6. mieszalność z innymi syntetycznymi środkami pianotwórczymi,

  7. informację czy środek po zamarznięciu i odmarznięciu i wymieszaniu zachowuje swoją charakterystykę,

 3. kartę charakterystyki

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2018.

Termin dostawy do 10 grudnia 2018, termin płatności 21 dni.

W przypadku przekroczenia terminu dostawy o 4 dni Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostawy.

Ofertę można składać na adres KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a lub mailem na adres logistyka(AT)strazpozarnaplock.pl

Na zapytanie odpowiedziały następujące firmy:

Protekta Sp. z o.o.oferując towar w cenie 26 752,50 zł

Sitanc-Polska Sp. z o.o. oferując towar w cenie 24 538,51 zł

CHEMIKA Marek Gajewski oferując towar w cenie 24 600,00 zł

PPUH Supron3 Spółka z o.o. oferując towar w cenie 25 215,00 zł

jrg2_070

Otwarcie nowej siedziby JRG NR 2 PSP w Płocku

4 października 2018 r. dokonano otwarcia nowej siedziby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Płocku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele św. Benedykta. Po mszy strażacy i zaproszeni goście przeszli z kościoła na plac wewnętrzny jednostki gdzie dokonano otwarcia obiektu. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miasta Płocka oraz zaproszeni goście wśród których byli: Mazowiecki Komendant Wojewódzki – st. bryg. Bogdan Łasica, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, przedstawiciel Biskupa Płockiego – ks. Kanonik Roman Bagiński – Kapelan Powiatowy Strażaków, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Kapelan Mazowieckich Strażaków ks. Kanonik st. kpt. Jerzy Sieńkowski, Kapelan Diecezjalny Strażaków ks. Kanonik Andrzej Zakrzewski, Proboszcz Parafii św. Benedykta ks. Kanonik Mariusz Oryl, Władze powiatowe i gminne ZOSP RP i jednostki OSP z terenu Miasta Płocka i Powiatu płockiego, Emeryci Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawiciele Służb Mundurowych, Przedstawiciele Służb Zdrowia Publicznego, Prezesi i dyrektorzy instytucji współpracujących z Komendą. Strażnicę wybudowało konsorcjum firm WIXBUD i TEKOBUD. Aktu otwarcia strażnicy dokonali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki – st. bryg. Bogdan Łasica, Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski, przedstawiciel Biskupa Płockiego – ks. Kanonik Roman Bagiński – Kapelan Powiatowy Strażaków, Komendant Miejski PSP w Płocku – bryg. Grzegorz Padzik.

Opracowanie: st. kpt. Edward Mysera

Zdjęcia: ogn. Sebastian Zieliński

Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych tzw. „szczęk życia”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę narzędzi hydraulicznych pracujących w systemie umożliwiającym wielokrotne obroty narzędzi wokół osi bez potrzeby ich odłączania do węży ciśnieniowych, o temperaturze pracy w zakresie co najmniej -20C do + 50C

  1. Pompa trzy stopniowa, zasilana silnikiem spalinowym czterosuwowym, przystosowana do pracy dwóch narzędzi jednocześnie, umożliwiająca płynną wymianę narzędzi hydraulicznych bez kontaktu operatora sprzętu z pompą. Pompa o masie nie większej niż 30 kg, zbiornikiem na olej roboczy minimum 4000 cm3, bez zwijadeł na węże.
  2. Rozpieracz kolumnowy o sile rozpierania w pełnym skoku tłoka min.160 kN, sile ciągnięcia w pełnym skoku tłoka min. 50 kN, długość narzędzia zsuniętego nie większa niż 650mm oraz skoku tłoka nie mniejsza niż 350 mm. Waga urządzenia nie większa niż 13 kg.
  3. Węże hydrauliczne 2 szt o długości 10m, wadze nie większej niż 5 kg
  4. Nożyce hydrauliczne z ostrzami typu "bawole rogi" o rozwarciu ostrzy min 180 mm, sile cięcia 1400 kN, wadze nie większej niż 16 kg, z podświetleniem operowania ostrzem.
  5. Rozpieracz ramieniowy o maksymalnej sile rozpierania min. 280 kN, sile ściskania min. 55 kN, sile ciągnięcia 45 kN, wadze urządzenia nie większa niż 15 kg, z podświetleniem operowania ramieniami.

Wraz z ofertą cenową prosimy o złożenie "świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. U. z 2007 r Nr 143, poz 1002 z późn. zm.)," pełnych danych katalogowych oferowanego sprzętu w tym wymiarów oraz zdjęć sprzętu.
Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2018.
Termin dostawy 10 grudnia 2018, termin płatności 21 dni.
W przypadku przekroczenia terminu dostawy o 4 dni Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dostawy.
Ofertę można składać mailem na adres logistyka(AT)strazpozarnaplock.pl
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje, że wpłynęła jedna oferta firmy Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka Jawna, 05-220 Zielonka, ul. Marecka 66 A w kwocie 81.750 zł

   

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pierwszego etapu budowy wieży do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w JRG NR 3 PSP w Płocku.

MT.212.12-2.2018/PR
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na wykonanie I etapu budowy "ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego na terenie JRG Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku ul. Armii Krajowej 62". Etap ten obejmuje roboty ziemne, wymianę gruntu pod fundamentem, wykonanie płyty i ścian fundamentowych, wykonanie hydroizolacji w ziemi, zasypanie fundamentu wraz z zagęszczeniem, wykonanie wszystkich warstw posadzki betonowej – do stanu „0” oraz zabezpieczenie robót do czasu przystąpienia do robót etapu II.
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami):
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
Zamawiający celem ułatwienia dokonania kalkulacji załącza obok dokumentacji projektowej i wykonawczej przedmiary robót stanowiący załącznik do SIWZ, który należy jednak uważać tylko i wyłącznie za materiał pomocniczy. Wykonawca musi, przed złożeniem oferty bardzo szczegółowo zapoznać się z dokumentacją, przyszłym placem budowy, przewidzieć cały przebieg robót budowlanych i wycenić wszystko co zostało ujęte w ww. dokumentach, tj. projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Jeżeli wykonawca pominie jakieś roboty, które występowały w tych dokumentach nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Braki takie nie będą także podstawą do odrzucenia oferty. Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i wykonawczą.
Termin złożenia ofert upływa w dniu 21 września 2018 roku o godzinie 10.00.
Oferty na załączonym druku należy składać w sekretariacie KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a pok. Po dokonaniu wyboru oferenta Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia:
  • zobowiązania wykonawcy, że w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 20.000 zł
  • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - kierownik budowy.
Dokumentacja Projektowa
Projekt Pierwotny
Etapowanie Projektu
Wzór umowy
Wzór oferty
Pozwolenie na budowę
Do zamawiającego wpłynęły dwie oferty:
Oferta NR 1 Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Wieczorek ul. Wyspiańskiego 23, 09-400 Płock - oferowana cena brutto - 143.910 zł
Oferta NR 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MISTMAR sp.j, 09-400 Płock ul. Kobylińskiego 21A - oferowana cena brutto - 66.619,26
KM PSP w Płocku podpisała umowę na wykonanie pierwszego etapu budowy z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MISTMAR sp.j, 09-400 Płock ul. Kobylińskiego 21A

Przetarg na remont placu manewrowego JRG NR 1 PSP w Płocku

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z całością sprawy tutaj

Zaproszenie na składnie ofert na dostawę ubrań strażackich – specjalnych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę 29 kpl. ubrań strażackich – specjalnych zgodnego z normą PN-EN 469. Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2018. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik NR 1. Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2018 roku. Projekt umowy zawiera załącznik Nr 2. Umowa zostanie podpisana z oferentem po przedstawieniu n/w dokumentów:

 1. obowiązkowego świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. U. z 2007 r Nr 143, poz 1002 z późn. zm.),

 2. deklaracji wykonawcy/ dostawcy spełnienia wymagań określonych w punkcie 1.3 i 2.1 Opisu Przedmiotu Zamówienia

 3. deklaracji wykonawcy/dostawcy spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (dz. U. z 2006 r. Nr 4 , poz. 25 z późn. zm.),

 4. deklaracji wykonawcy/ dostawcy spełnienia wymagań zarządzenia nr 9 komendanta Głównego państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 w sprawie wzorców oraz szczególnych wymagań, cech technicznych jakościowych przedmiotu umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (dz. Urz. KG PSP z dnia 2009r Nr.2 poz. 17 z późn. zm.)

Zał Nr 1 

Zał NR 2

Ofertę należy składać na adres:

KM PSP w Płocku ul. Wyszogrodzka 1a oraz mailem na adres mundurowka@strazpozarnaplock.pl

 

 

Do KM PSP w Płocku wpłynęły dwie oferty: ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego ul. Żeromskiego 3, 95-090 Brzeziny oraz oferta Kadimex Spółka Akcyjna ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa obie w tej samej cenie 3750 zł brutto za 1 kpl. ubrania.

Umowa na dostawę ubrań zastanie podpisana z firmą ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego ul. Żeromskiego 3, 95-090 Brzeziny.

 

 

 

strazakpomoc1a

Strażak potrzebuje pomocy

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be
Rakowski's RSS Feed
strona do góry