Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę mierników dla tutejszej komendy.

Szczegóły zaproszenia