Dotacje dla OSP włączonych do KSRG – zapotrzebowania na remonty oraz zakup sprzętu (środki trwałe)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku prosi o przesyłanie zapotrzebowań dotyczących remontu strażnic oraz zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (środki inwestycyjne - powyżej 10.000 zł).

W zapotrzebowaniu na środki do remontu strażnic należy ująć:
  • nazwa zadania
  • planowana wartość remontu
  • wielkość wkładu własnego (OSP lub Gminy)
  • wnioskowana wartość dotacji
  • zwięzły opis zadania (co zostanie wyremontowane w części "bojowej" strażnicy)
Zapotrzebowanie winno być podpisane przez osoby upoważnione w OSP oraz przez osobę upoważnioną w Gminie. Termin składania zapotrzebowań upływa w dniu 23 kwietnia 2019 o godzinie 11.00. Zapotrzebowania można składać mailem na adres logistyka@strazpozarnaplock.pl 

W zapotrzebowaniu na środki zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (środki inwestycyjne - powyżej 10.000 zł należy ująć
  • nazwa zadania
  • planowana wartość zakupu
  • wielkość wkładu własnego (OSP lub Gminy)
  • wnioskowana wartość dotacji
  • pozycja sprzętowa zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji dla jednostek włączonych do KSRG (rok 2019)
  • zwięzły opis zadania
Zapotrzebowanie winno być podpisane przez osoby upoważnione w OSP oraz przez osobę upoważnioną w Gminie. Termin składania zapotrzebowań upływa w dniu 23 kwietnia 2019 o godzinie 11.00. Zapotrzebowania można składać mailem na adres logistyka@strazpozarnaplock.pl
strona do góry