W dniu 13 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Płocku odbyły się eliminacje powiatowe XLII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 29 uczestników z gmin powiatu płockiego podzielonych na trzy poszczególne grupy wiekowe.

Patronat Honorowy nad turniejem objęli: Starosta Płocki – Mariusz Bieniek oraz Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski.

Turniej ma na celu popularyzację, wśród dzieci i młodzieży, znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, a także organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje obejmowały test pisemny składający się z 30 pytań oraz drugi etap
w postaci pytań ustnych dla trzech najlepszych zawodników wyłonionych w każdej grupie wiekowej. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci m.in.: bonów upominkowych, tabletów, dysków przenośnych, słuchawek bezprzewodowych, odtwarzaczy MP4
i pendrivów.

Odrębną nagrodę dla uczestników eliminacji ustnych ufundował Komendant Miejski PSP w Płocku w postaci głośnika bezprzewodowego oraz pendriva.

W czasie poprzedzającym eliminacje ustne uczestnicy wraz z opiekunami przeszli
do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl pt. „Pchła Szachrajka” przygotowany przez aktorów z teatru płockiego, a po powrocie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 o konieczności dbania
o środowisko naturalne.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało Jury pod przewodnictwem mł. bryg. Rafała Szrajbera w składzie: mł. bryg. Adam Strzeszewski, bryg. Mariusz Fijałkowski, bryg. Włodzimierz Domański oraz st. kpt. Michał Sobociński.

Najlepsi w powiecie płockim okazali się: 

  • I grupa wiekowa – Karolina Matlęga – SP w Sikorzu (gm. Brudzeń Duży), 

  • II grupa wiekowa – Filip Fijałkowski – SP w Łącku (gm. Łąck), 

  • III grupa wiekowa – Krzysztof Siedlich – ZSCE (miasto Płock)

i to oni będą reprezentować Powiat Płocki na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia br. w powiecie piaseczyńskim.

Podsumowując przebieg eliminacji bryg. Jacek Starczewski – z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, złożył wszystkim uczestnikom i ich opiekunom życzenia dalszych sukcesów i jak największych osiągnięć w przyszłości.