Kadra

Komendant Miejski PSP

 bryg. mgr inż. Grzegorz Padzik

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP

ST. bryg. Mgr inż. Andrzej Borkowski

 

Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego PSP – st. kpt. Edward Mysera

Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego – mł. bryg. Rafał Szrajber

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego – bryg. Piotr Rakowski

Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kadrowego – st. kpt. Edward Mysera

Główny Księgowy – Elżbieta Matysek

Naczelnik Wydziału Operacyjnego – mł. bryg. Artur Czachowski

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej NR 1 – mł. bryg. Jacek Starczewski

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej NR 2 – mł. bryg. Mariusz Fijałkowski

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej NR 3 –  bryg. Włodzimierz Domański

strona do góry