Z dniem 27 lutego 2018 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica odwołał ze stanowiska zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku st. bryg. Andrzeja Borkowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosławowi Jasztalowi przez dowódcę uroczystości kpt. Michała Żółtowskiego.

Po odczytaniu stosownej decyzji st. bryg. Andrzej Borkowski pożegnał się ze sztandarem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, a następnie złożył meldunek o zdaniu obowiązków zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

W uroczystości udział wzięli miedzy innymi:

- st. bryg. Mirosław Jasztal – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

- Jan Piątkowski – dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,

- Michał Twardy – sekretarz powiatu,

- komendanci powiatowi PSP i ich zastępcy z woj. mazowieckiego,

- komendanci zakładowych straży pożarnych oraz inspekcje i służby,

- funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Płocku.

 

 

Opracował: st. kpt. Edward Mysera – KM PSP w Płocku

Zdjęcia: st. kpt. Albert Lejman – KM PSP w Płocku