Napełnianie butli tlenem medycznym dla OSP powiatu płockiego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku informuje, że koordynuje napełnianie tlenem medycznym butli dla OSP powiatu płockiego.

Warunkiem nabicia tlenem medycznym butli jest dostarczenie jej do Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Płocku, oraz dostarczenie zlecenia napełnienia butli tlenowej podpisane przez osobę upoważnioną. Zlecenie może być dostarczone z butlą bądź przesłane mailem do Wydziału Kwatermistrzowskiego. W zleceniu muszą być ujęte n. w. pozycje:

  • właściciel butli

  • pojemność butli i ilość szt.

  • płatnik (nazwa, miejscowość, ulica, NIP)

  • telefon kontaktowy

Przykładowe zlecenie

 

strona do góry