Zaproszenie do składania ofert na dostawę aparatów powietrznych

Wydział Kwatermistrzowski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w związku z planowaną wymianą aparatów powietrznych zwraca się z prośba o przesłanie oferty na zakup nadciśnieniowych aparatów powietrznych w ukompletowaniu:

 • noszak

 • butla stalowa 6 litrów

 • maska powietrzna – zapinana na klamry zaciskowe na hełmie.

Warunkiem koniecznym do zakupu aparatów powietrznych przez KM PSP w Płocku jest zapewnienie przez Oferenta możliwość uzyskania uprawnień do naprawy przeglądów i legalizacji (bieżących, rocznych, głównych) automatów powietrznych i masek powietrznych przez mechanika Warsztatu ODO w KM PSP w Płocku (bezpłatnie).

Wraz z ofertą prosimy o dostarczenie spodziewanych kosztów części zamiennych oraz usługi w Waszym Serwisie (zgodnie z aktualnymi Waszymi cenami) przeznaczonych do prawidłowego działania aparatów powietrznych i masek powietrznych przez okres 10 lat z podziałem na kolejne przeglądy serwisowe (roczne, główne).

Spodziewana wartość zamówienia do 30.000 zł brutto.

Termin dostawy aparatów powietrznych do dnia 10 października 2017 roku

Z ramienia Komendy sprawę prowadzi – Piotr Rakowski tel. 24-366-78-15

Na oferty oczekujemy do dnia 31 lipca 2017.

Środki Finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia

Pismo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na OSP oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej o których mowa w art.15.pkt. 1-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Pismo w sprawie rozdziału środków finansowych dla OSP

 

 

Wzory wniosków do pobrania

mini

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

 

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/

 

170511_044

Dzień Strażaka 2017

W dniu 10 maja 2017 roku na Starym Rynku przed Płockim Ratuszem odbyły się obchody „Dnia Strażaka”, 70-lecia Zawodowej Straży Pożarnej oraz 25-lecia Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości oprócz strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Płocku udział wzięli strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy zakładowych straży pożarnych PKN ORLEN S.A. i PERN S.A.
Uroczystość rozpoczęto mszą świętą odprawioną w Katedrze Płockiej, której przewodniczył Biskup płocki Piotr Libera. Hierarcha podziękował strażakom, że od 1875 roku, kiedy to w Płocku powstało Towarzystwo Straży Ogniowej, służą Bogu i Ojczyźnie, spieszą z pomocą wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Zaznaczył ponadto, że również wiara stała u fundamentu jednostek straży ogniowej i straży pożarnej w Polsce. Apelował też do strażaków, aby byli szlachetni w słowach i uczynkach, potrafili gasić pożary, ale też „płomienie własnych namiętności”, potrafili zwyciężać siebie i strzec mazowieckiej kultury strażackiej, która wyraża się w szacunku dla munduru, orkiestr, remiz, rytuału. To „zbliża i łączy w braterską wspólnotę”.
Po mszy św. pododdziały i poczty sztandarowe przemaszerowały na Stary Rynek przed Płockim Ratuszem.
Swoją obecnością zaszczycił nas Mazowiecki Komendant Wojewódzki st. bryg. Jarosław Kurek, władze samorządowe Miasta Płocka i Powiatu Płockiego, przedstawiciele fundacji „ORLEN – DAR SERCA” i fundacji grupy kapitałowej PERN.
Nie zabrakło również przedstawicieli służb, inspekcji i urzędów współdziałających.
Podczas strażackiego święta 4 nowoprzyjętych do służby strażaków złożyło ślubowanie,
46 strażaków zostało wyróżnionych medalami, 48 strażaków otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.
W trakcie uroczystości miało miejsce uroczyste przekazanie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku: średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, działka wodno – pianowo przenośnego AZIMUTOR 3000 DWP-24, wykrywaczy wielogazowych IBRID MX 6 oraz
6 wykrywaczy wielogazowych VENTIS PRO4, 30 sygnalizatorów bezruchu Super Pass II przez Prezydenta Miasta Płocka, zadymiarkę, wyciągarkę do samochodu, pilarki, wkrętarki ratownicze, dmuchawę ratowniczą, siekierołom oraz kapoki ratownicze przez Starostę Płockiego, defibrylatory AED Philips Heart Start – 3 szt. przez Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Dodatkowo w postaci symbolicznego aktu fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przekazała środki finansowe na zakup samochodu ratownictwa technicznego. Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN S.A. otrzymała od Zarządu PKN ORLEN S.A. ciężki samochód wodno – pianowy na podwoziu SCANIA. Nowo otrzymany sprzęt prezentowany podczas uroczystości poświęcili ks. Jerzy Sieńkowski – Kapelan Mazowieckich Strażaków. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień podczas, których do strażaków skierowano słowa podziękowania za dotychczasową służbę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym.
Obchody „Dnia Strażaka” w Płocku uświetniła swoim występem Gminna Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach.

Opracowanie: kpt. Edward Mysera – KM PSP Płock
Zdjęcia: mł. ogn. Sebastian Zieliński – KM PSP Płock

1-24729_g

Życzenia dla Strażaków od Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Życzenia dla Strażaków od Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

koperta

Zwiększenie środków finansowych dla OSP w roku 2017

W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku.

Całość informacji do pobrania Zwiększenie środków finansowych dla OSP

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert – JRG NR 3 PSP Płock

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż ogrodzenia JRG NR 3 PSP Płock.
Streszczenie zamówienia
Zamówienie obejmuje:

1. Dostawę i montaż kompletnego ogrodzenia m.in. słupków stalowych, siatki ogrodzeniowej malowanej proszkowo, cokołu betonowego, elementów łączących ogrodzenie.
2. Tyczenie terenu przez uprawnionego geodetę zgodnie z załączoną mapą – miejsca położenia ogrodzenia.
3. Ogrodzenie terenu 158mb wzdłuż granicy działki.
4. Wykonanie ogrodzenia polegać ma na:
a) wykopaniu dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m z rozgarnięciem ziemi,
b) posadowieniu słupków stalowych 60x40x3x2300 mm, i zalaniu betonem klasy minimum B-15 .
c) montaż cokołu betonowego prefabrykowanego 250x 2500mm z łącznikami betonowymi w sposób uniemożliwiający przedostanie się drobnej zwierzyny pomiędzy siatką metalową a ziemią,
d) montaż ogrodzenia z paneli z drutu o gr. 4mm oczko50 x 200mm o wymiarach 2500 x 1730mm,

Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy nie później niż do 30 czerwca 2017 rok.

Zaproszenie do składania ofert.

Wzór umowy.

Mapa poglądowa.

Schemat panelu ogrodzeniowego.

 

Uwagi.

W dniu 03.04.2017 zaktualizowano  mapę poglądową.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1.Przyjęto słupki 60x40x3mm. Standardem przy takich ogrodzeniach są słupki grubości 1,5 lub 2mm. Czy do wyceny przyjąć 3mm?

Tak, do wyceny przyjąć słupki niestandardowe o grubości 3 mm.

2. Czy dopuszczalne jest zastosowanie do cokołu prefabrykowanego łączników stalowych (ceowniki przykręcane do słupków) zamiast łączników betonowych?

Nie akceptujemy takiego rozwiązania.

3. Czy cokół prefabrykowany ma być umieszczony na poziomie gruntu, czy wkopywany? Jeśli tak. to jak głęboko?

Cokół prefabrykowany ma być wkopany w taki sposób i na taką głębokość aby, uniemożliwić zwierzynie przechodzenie pod siatką i cokołem.

4. Specyfikacja określa, że panele i słupki mają być malowane proszkowo. Jaki kolor (wg RAL) ma być zastosowany?

Standardowy kolor zielony – RAL 6005

 

Do zamawiającego wpłynęły trzy oferty:

1. MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański – cena 26.430zł

2. Palisada Ogrodzenia ul. Bukowa 46, 63-400 Ostrów Wielkopolski – cena 30.686,04 zł

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘Mistmar” sp. j.  M. Kołakowska, M. Góralski ul. Kobylińskiego 21A, 09-400 Płock – cena 33.210 zł

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie finansowania jednostek OSP w 2017r.

 

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Treść wystąpienia Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie finansowania jednostek OSP w 2017r. (kliknij)

ikona

Kurs nurkowania podlodowego

 

W dniu 26 lutego 2017 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku odbył się kurs nurkowania podlodowego. Uczestniczyli w nim strażacy wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Płock 5”. Teoretyczna część szkolenia odbyła się na świetlicy JRG 1 w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8, a część praktyczna na jeziorze Białe na terenie powiatu gostynińskiego.

                W trakcie zajęć omawiane były:

 • fizyczne właściwości lodu,
 • stanowisko do nurkowania pod lodem,
 • psychofizyczne aspekty nurkowania pod lodem,
 • wybór i przygotowanie sprzętu,
 • technika nurkowania i zasady bezpieczeństwa,
 • przygotowanie miejsca i sprzętu do nurkowania,
 • asekuracja linowa,
 • nurkowanie pod lodem z elementami autoratownictwa.Nabyte umiejętności niewątpliwie podniosą bezpieczeństwo ratowników, jak również mieszkańców powiatu płockiego i obszaru chronionego SGRWN „Płock 5”.

 

Zdjęcia: mł. ogn. Sebastian Zieliński

krew plakat

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddawanie krwi.

 

Koledzy Strażacy!

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddawanie krwi.

W związku z powyższym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, serdecznie zaprasza funkcjonariuszy oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych do włączenia się do przedmiotowej akcji. Akcja trwa od 01.03 do 31.03.2017 r.

W momencie zgłoszenia się w celu oddania krwi, oddający powinni poinformować personel medyczny, że działają w ramach akcji „spoKREWnieni służbą”.

 

W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń dotyczących akcji honorowego krwiodawstwa „spoKREWnieni służbą” i zgłoszonych osób chętnych informuję, że uzgodniono z rejonową stacją krwiodawstwa termin oddawania krwi w dniu 22.03.2017, zbiórka o godz. 9:00 przy wejściu głównym do szpitala wojewódzkiego na Winiarach ul. Medyczna 19. Uczestnicy akcji w mundurach służbowych lub koszulach służbowych na krótki rękaw. Osoby, które będą oddawać krew indywidualnie w innych terminach muszą w rejestracji podać nazwę akcji w ramach której oddają krew – Straż Pożarna „spoKREWnieni służbą”. Termin oddawania krwi tylko do 1.04.2017 r. Stacja krwiodawstwa w Płocku jest czynna pon-pt i pierwsza sobota miesiąca w godz. 8:00-12:00.

 

Koordynatorem akcji z ramienia KM PSP w Płocku jest st. bryg. Andrzej Borkowski
tel. (24) 366 78 00

 

strona do góry