koperta

Zwiększenie środków finansowych dla OSP w roku 2017

W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku.

Całość informacji do pobrania Zwiększenie środków finansowych dla OSP

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert – JRG NR 3 PSP Płock

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż ogrodzenia JRG NR 3 PSP Płock.
Streszczenie zamówienia
Zamówienie obejmuje:

1. Dostawę i montaż kompletnego ogrodzenia m.in. słupków stalowych, siatki ogrodzeniowej malowanej proszkowo, cokołu betonowego, elementów łączących ogrodzenie.
2. Tyczenie terenu przez uprawnionego geodetę zgodnie z załączoną mapą – miejsca położenia ogrodzenia.
3. Ogrodzenie terenu 158mb wzdłuż granicy działki.
4. Wykonanie ogrodzenia polegać ma na:
a) wykopaniu dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m z rozgarnięciem ziemi,
b) posadowieniu słupków stalowych 60x40x3x2300 mm, i zalaniu betonem klasy minimum B-15 .
c) montaż cokołu betonowego prefabrykowanego 250x 2500mm z łącznikami betonowymi w sposób uniemożliwiający przedostanie się drobnej zwierzyny pomiędzy siatką metalową a ziemią,
d) montaż ogrodzenia z paneli z drutu o gr. 4mm oczko50 x 200mm o wymiarach 2500 x 1730mm,

Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy nie później niż do 30 czerwca 2017 rok.

Zaproszenie do składania ofert.

Wzór umowy.

Mapa poglądowa.

Schemat panelu ogrodzeniowego.

 

Uwagi.

W dniu 03.04.2017 zaktualizowano  mapę poglądową.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1.Przyjęto słupki 60x40x3mm. Standardem przy takich ogrodzeniach są słupki grubości 1,5 lub 2mm. Czy do wyceny przyjąć 3mm?

Tak, do wyceny przyjąć słupki niestandardowe o grubości 3 mm.

2. Czy dopuszczalne jest zastosowanie do cokołu prefabrykowanego łączników stalowych (ceowniki przykręcane do słupków) zamiast łączników betonowych?

Nie akceptujemy takiego rozwiązania.

3. Czy cokół prefabrykowany ma być umieszczony na poziomie gruntu, czy wkopywany? Jeśli tak. to jak głęboko?

Cokół prefabrykowany ma być wkopany w taki sposób i na taką głębokość aby, uniemożliwić zwierzynie przechodzenie pod siatką i cokołem.

4. Specyfikacja określa, że panele i słupki mają być malowane proszkowo. Jaki kolor (wg RAL) ma być zastosowany?

Standardowy kolor zielony – RAL 6005

 

Do zamawiającego wpłynęły trzy oferty:

1. MAY.PL Sp. z o.o. ul. Komunalna 17, 83-000 Pruszcz Gdański – cena 26.430zł

2. Palisada Ogrodzenia ul. Bukowa 46, 63-400 Ostrów Wielkopolski – cena 30.686,04 zł

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘Mistmar” sp. j.  M. Kołakowska, M. Góralski ul. Kobylińskiego 21A, 09-400 Płock – cena 33.210 zł

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie finansowania jednostek OSP w 2017r.

 

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Treść wystąpienia Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie finansowania jednostek OSP w 2017r. (kliknij)

ikona

Kurs nurkowania podlodowego

 

W dniu 26 lutego 2017 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku odbył się kurs nurkowania podlodowego. Uczestniczyli w nim strażacy wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Płock 5”. Teoretyczna część szkolenia odbyła się na świetlicy JRG 1 w Płocku przy ulicy Gwardii Ludowej 8, a część praktyczna na jeziorze Białe na terenie powiatu gostynińskiego.

                W trakcie zajęć omawiane były:

  • fizyczne właściwości lodu,
  • stanowisko do nurkowania pod lodem,
  • psychofizyczne aspekty nurkowania pod lodem,
  • wybór i przygotowanie sprzętu,
  • technika nurkowania i zasady bezpieczeństwa,
  • przygotowanie miejsca i sprzętu do nurkowania,
  • asekuracja linowa,
  • nurkowanie pod lodem z elementami autoratownictwa.Nabyte umiejętności niewątpliwie podniosą bezpieczeństwo ratowników, jak również mieszkańców powiatu płockiego i obszaru chronionego SGRWN „Płock 5”.

 

Zdjęcia: mł. ogn. Sebastian Zieliński

krew plakat

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddawanie krwi.

 

Koledzy Strażacy!

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddawanie krwi.

W związku z powyższym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, serdecznie zaprasza funkcjonariuszy oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych do włączenia się do przedmiotowej akcji. Akcja trwa od 01.03 do 31.03.2017 r.

W momencie zgłoszenia się w celu oddania krwi, oddający powinni poinformować personel medyczny, że działają w ramach akcji „spoKREWnieni służbą”.

 

W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń dotyczących akcji honorowego krwiodawstwa „spoKREWnieni służbą” i zgłoszonych osób chętnych informuję, że uzgodniono z rejonową stacją krwiodawstwa termin oddawania krwi w dniu 22.03.2017, zbiórka o godz. 9:00 przy wejściu głównym do szpitala wojewódzkiego na Winiarach ul. Medyczna 19. Uczestnicy akcji w mundurach służbowych lub koszulach służbowych na krótki rękaw. Osoby, które będą oddawać krew indywidualnie w innych terminach muszą w rejestracji podać nazwę akcji w ramach której oddają krew – Straż Pożarna „spoKREWnieni służbą”. Termin oddawania krwi tylko do 1.04.2017 r. Stacja krwiodawstwa w Płocku jest czynna pon-pt i pierwsza sobota miesiąca w godz. 8:00-12:00.

 

Koordynatorem akcji z ramienia KM PSP w Płocku jest st. bryg. Andrzej Borkowski
tel. (24) 366 78 00

 

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych

 

 

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

1-24729_g

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Wystąpienie roczne do strażaków

1-24559_g

Świąteczne życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielu funkcjonariuszy czuwa na co dzień nad ich bezpieczeństwem, także podczas świąt Bożego Narodzenia. Dlatego właśnie minister Mariusz Błaszczak oraz wiceminister Jarosław Zieliński złożyli życzenia funkcjonariuszom, którzy podczas najbliższych świąt będą pełnić służbę.

Święta spędzicie państwo na służbie, dlatego chciałbym podziękować wam oraz waszym rodzinom za wyrozumiałość i wsparcie, jakiego na co dzień wam udzielają – powiedział Mariusz Błaszczak. – Dziękuję wam za ofiarność i codziennie pełnioną służbę. Niech te święta będą spokojne, abyście podczas służby w te wyjątkowe dni, mieli jak najmniej pracy i skupili się na ich przeżywaniu­ – dodał z kolei wiceminister Jarosław Zieliński.

Rozliczenie Jednostek OSP ze środków Budżetu Państwa środki finansowe MSWiA

Wszelkie informacje znajdziesz tutaj

strona do góry