Rozliczenie Jednostek OSP

Rozliczenie dotacji z Budżetu Państwa ze środków finansowych MSWiA przekazanych dla jednostek OSP

Faktury zakupu należy opisać ze wzorem

Należy sporządzić i podpisać rozliczenie dotacji zgodnie ze wzorem

Rozliczenie dotacji z komentarzem znajdziesz

W celu zakończenia rozliczenia należy:

1. Umówić się na rozliczenie dotacji z  Zastępcą Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego nr. tel. 24366-78-25

2. Przynieść opisane i podpisane faktury (oryginały) do KM PSP w Płocku pok 24.

3. Przynieść dowody zapłaty (oryginały).

4. Przynieść książkę inwentarzową jednostki.

5. Przynieść dowody księgowe zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji.

6. Przynieść umowę datacji wraz z załącznikami

7. Rozliczenie dotacji zabrać w formie cyfrowej edytowalnej.

 

 

 

 

 

strona do góry