Dokumenty do pobrania:

1) Tryb i zasady udzielania dotacji

2) Wniosek w formacie PDF

3) Wniosek wypełniony – WZÓR

4) Wniosek w wersji edytowalnej